Do 25 lutego trwa rekrutacja na studia drugiego stopnia

Opublikowano

Rekrutacja w roku akademickim 2019/2020 na studia drugiego stopnia prowadzona jest zgodnie z kalendarzem rekrutacji  >>>>> tutaj

Zasady rekrutacji oraz limity przyjęć określono w ofercie kierunków na studia >>>>> tutaj

W semestrze letnim 2019/2020 w ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Zielonogórskiego proponowane są następujące kierunki studiów:

studia stacjonarne drugiego stopnia
 • ARCHITEKTURA
 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA
 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
 • BUDOWNICTWO
 • ELEKTROTECHNIKA
 • INFORMATYKA
 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
 • INŻYNIERIA DANYCH
 • INŻYNIERIA DANYCH – studia prowadzone w języku angielskim
 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 • LOGISTYKA
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 • SOCJOLOGIA – studia prowadzone w języku angielskim
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
studia niestacjonarne drugiego stopnia
 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA
 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
 • BUDOWNICTWO
 • ELEKTROTECHNIKA
 • INFORMATYKA
 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 • LOGISTYKA
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI