Akademik/Stypendia

Akademik

Złożenie elektronicznego wniosku o akademik jest możliwe dopiero po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcie na studia.

Wniosek o akademik znajduje się w profilu elektronicznej rejestracji  kandydata.

  • szczegółowe informacje dotyczące regulaminu przyznawania miejsc w Domach Studenckich oraz opłat za akademik znajdują się na stronie internetowej Działu Spraw Studenckich.
  • listę Domów Studenta w Zielonej Górze znajdziesz: >>>tutaj
  • listę Domów Studenta w Sulechowie znajdziesz: >>>tutaj

 

Pomoc materialna

 

Stypendia

 

Stypendia motywujące i przedsiębiorcze – dla lubuskich studentów!

Sejmik Województwa Lubuskiego na mocy uchwały nr XLIV/670/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. od roku akademickiego 2018/2019 ustanowił stypendia Marszałka Województwa Lubuskiego dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni z terenu województwa lubuskiego.
  • Studenci I roku studiów stacjonarnych, którzy spełnią warunki określone w „Regulaminie” będą mogli ubiegać się o stypendia motywujące.
  • Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia, będą mogli ubiegać się o stypendia na rozpoczęcie jednoosobowej lub innej formy prowadzenia działalności gospodarczej – stypendia przedsiębiorcze.
Celem pomocy stypendialnej jest wsparcie, wyrównywanie szans edukacyjnych oraz inspiracja do podjęcia studiów na uczelniach naszego województwa.
Od roku akademickiego 2019/2020 rusza druga edycja stypendiów dla studentów. Termin składania wniosków wraz z wymaganymi załącznikami upływa z dniem 15 października danego roku akademickiego, na który składany jest wniosek.
Szczegółowych informacji znajdziesz: >>>tutaj

 

Stypendia pomostowe

Około 600 stypendiów pomostowych na I rok studiów czeka na ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku naukę na studiach dziennych. Jest to rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok i dalsze lata studiów. O stypendia mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną I rok studiów dziennych w akademickich uczelniach publicznych. Poza tym osoby aplikujące o stypendium muszą spełniać jeden z czterech warunków: pochodzić z rodziny byłego pracownika PGR, lub być finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, lub pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka, lub mieć rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w programie. Stypendium pomostowe:

  • na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł;
  • po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągnęli dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży w Stanach Zjednoczonych.

Rekrutacja do programu przebiega on-line na www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja do składania wniosków aktywna jest od 1 lipca do 14 sierpnia 2019 r., do godziny 16.00. Program jest realizowany przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Więcej informacji na: www.stypendia-pomostowe.pl