Akty prawne

Studia wyższe

Uchwały Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego

  1. w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2017/2018 - uchwała nr 574 z dnia 25 maja 2016 roku 
  2. uchwała nr 74 z dnia 27 marca 2017 roku  - uchwała zmieniająca uchwałę nr 574 z dnia 25 maja 2016
  3. uchwała nr 94 z dnia 19 kwietnia 2017 roku  - uchwała zmieniająca uchwałę nr 574 z dnia 25 maja 2016

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

Studia doktoranckie

Uchwały Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

Cudzoziemcy

Uchwały Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego