Akty prawne

Studia wyższe

Uchwały Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego

  1. w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2018/2019 - uchwała nr 95 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego  z dnia 31 maja 2017 roku
  2. uchwała nr 228 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego  z dnia 31 stycznia 2018 roku zmieniająca uchwałę nr 95 z dnia 31 maja 2017 roku

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

Studia doktoranckie

Uchwały Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

Cudzoziemcy

Uchwały Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

- w sprawie wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców podejmujących kształcenie na Uniwersytecie Zielonogórskim na zasadach odpłatności

- w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia pobieranych od cudzoziemców podejmujących kształcenie na Uniwersytecie Zielonogórskim