Akty prawne

Studia wyższe

Uchwały Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego

w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2017/2018

   

w sprawie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w roku akademickim 2017/2018

w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

Studia doktoranckie

Uchwały Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego

w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

- szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018

- w sprawie kalendarza rekrutacyjnego na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018

- w sprawie limitów przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018

Cudzoziemcy

Uchwały Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego