Akty prawne

Studia wyższe

Uchwały Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego

w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2016/2017

 

w sprawie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2016/2017 - 2018/2019

w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

- w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne (tekst jednolity zarządzenia nr 38 z dnia 9 kwietnia 2013 r.)

- wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia wyższe w roku akademickim 2016/2017 (nr 43 z dnia 16 czerwca 2016 r.)

- szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na studia drugiego stopnia w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017 (nr 9 z dnia 31 stycznia 2017 r.)

- szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe w roku akademickim 2016/2017 (nr 36 z dnia 31 maja 2016 r.)

- w sprawie kalendarza rekrutacyjnego na studia wyższe w roku akademickim 2016/2017

- w sprawie limitów przyjęć na studia wyższe w roku akademickim 2016/2017 (nr 31 z dnia 10 maja 2016 r.)

Studia doktoranckie

Uchwały Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

Cudzoziemcy

Uchwały Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego