Akty prawne

Studia wyższe

Uchwały Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok akademicki 2019/2020

   

Uchwały Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok akademicki 2018/2019

  1. w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2018/2019 - uchwała nr 95 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego  z dnia 31 maja 2017 roku
  2. uchwała nr 228 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego  z dnia 31 stycznia 2018 roku zmieniająca uchwałę nr 95 z dnia 31 maja 2017 roku
  3. uchwała nr 315 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego  z dnia 19 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę nr 95 z dnia 31 maja 2017 roku

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok akademicki 2018/2019

Cudzoziemcy

Uchwały Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego

w sprawie zasad podejmowania i odbywania kształcenia przez osoby niebędące obywatelami polskimi  - uchwała nr 550 z dnia 27 stycznia 2016 roku

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia pobieranych od cudzoziemców podejmujących kształcenie na Uniwersytecie Zielonogórskim - zarządzenie nr 13 Rektora  UZ z dnia 3 lutego 2016 r.
w sprawie wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców podejmujących kształcenie na Uniwersytecie Zielonogórskim na zasadach odpłatności: