Akty prawne

Studia wyższe 2019/2020

Uchwały Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok akademicki 2019/2020

w sprawie określenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2019/2020 - uchwała nr 310 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego  z dnia 19 grudnia 2018 roku
uchwała zmieniająca uchwałę nr 310 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego  z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie określenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2019/2020 - uchwała nr 497 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego  z dnia 29 maja 2019 roku
       

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok akademicki 2019/2020

 
w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia wyższe od roku akademickiego 2019/2020
                           

Studia wyższe 2020/2021

Uchwały Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok akademicki 2020/2021

w sprawie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich w latach 2020/2021 - 2023/2024

Cudzoziemcy

Uchwały Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego

w sprawie zasad podejmowania i odbywania kształcenia przez osoby niebędące obywatelami polskimi  - uchwała nr 550 z dnia 27 stycznia 2016 roku