Akty prawne

Studia wyższe

Uchwały Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok akademicki 2019/2020

   

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok akademicki 2019/2020

Uchwały Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok akademicki 2018/2019

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok akademicki 2018/2019

Cudzoziemcy

Uchwały Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego

w sprawie zasad podejmowania i odbywania kształcenia przez osoby niebędące obywatelami polskimi  - uchwała nr 550 z dnia 27 stycznia 2016 roku

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia pobieranych od cudzoziemców podejmujących kształcenie na Uniwersytecie Zielonogórskim - zarządzenie nr 13 Rektora  UZ z dnia 3 lutego 2016 r.
w sprawie wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców podejmujących kształcenie na Uniwersytecie Zielonogórskim na zasadach odpłatności: