Akty prawne

uchwały Senatu UZ

na rok akademicki 2023/2024

na rok akademicki 2022/2023

w sprawie określenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe:

  1. uchwała nr 254 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 czerwca 2021 roku
  2. uchwała nr 402 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 23 lutego 2022 roku:
  3. uchwała nr 451 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 marca 2022 roku:
  4. uchwała nr 511 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 maja 2022 roku:
w sprawie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich
  1. uchwała nr 512  Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku
  2. uchwała nr 642 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku
  3. uchwała nr 189 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 31 marca 2021 roku
  4. uchwała nr 403 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 23 lutego 2022 roku
  5. uchwała nr 452 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 marca 2022 roku
w sprawie szczegółowych zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne

zarządzenia Rektora UZ

na rok akademicki 2022/2023

w sprawie dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia wyższe oraz szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego:
w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą w Uniwersytecie Zielonogórskim: