Akty prawne

Uniwersytetu Zielonogórskiego

Uchwały Senatu UZ na rok akademicki 2021/2022

w sprawie określenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe:

  1. uchwała nr 188 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 31 marca 2021 roku:
  2. uchwała nr 697 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 24 czerwca 2020 roku
w sprawie szczegółowych zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne

Zarządzenia Rektora UZ na rok akademicki 2021/2022