Akty prawne

Uniwersytetu Zielonogórskiego

Uchwały Senatu UZ na rok akademicki 2021/2022

w sprawie określenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe:

  1. uchwała nr 366 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 24 listopada 2021 roku:
  2. uchwała nr 188 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 31 marca 2021 roku:
  3. uchwała nr 697 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 24 czerwca 2020 roku
w sprawie szczegółowych zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne

Zarządzenia Rektora UZ na rok akademicki 2021/2022

w sprawie dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia wyższe oraz szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego

- zarządzenie nr 97 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 28 maja 2021 roku