edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kandydat zobowiązany jest wysłać nagrania video, drogą elektroniczną z własnego adresu e-mail podanego w elektronicznym wniosku o przyjęcie na studia na adres e-mail komisji egzaminacyjnej Wydziału Artystycznego: rekrutacjaIMuz@g.elearn.uz.zgora.pl

Nagrania video powinny zawierać:

  • krótką autoprezentację kandydata;
  • zaśpiewany przez kandydata hymn Polski (pierwsza zwrotka i refren) bez towarzyszenia instrumentalnego;
  • wykonanie jednego utworu na dowolnym instrumencie;
  • zaśpiewanie jednego utworu w dowolnej stylistyce;
  • powtórzenie ćwiczeń pozwalających na ocenę dyspozycji manualnych przesłanych kandydatowi w formie nagrania wideo.

W celu otrzymania pliku instruktażowego należy zwrócić się mailowo na adres: rekrutacjaIMuz@g.elearn.uz.zgora.pl

W przypadku dużych plików prosimy przesłać link np. do dysku Google lub WeTransfer).

Wymienione powyżej nagrania video należy wysłać w dniu dokonania rejestracji internetowej,  jednak nie później niż przed upływem terminu rejestracji internetowej kandydatów na studia.

 

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – studia stacjonarne drugiego stopnia

Kandydat zobowiązany jest wysłać nagrania video, drogą elektroniczną z własnego adresu e-mail podanego w elektronicznym wniosku o przyjęcie na studia na adres e-mail komisji egzaminacyjnej Wydziału Artystycznego: rekrutacjaIMuz@g.elearn.uz.zgora.pl

Nagrania video powinny zawierać:

  • krótką autoprezentację kandydata;
  • zaśpiewany przez kandydata hymn Polski (pierwsza zwrotka i refren) bez towarzyszenia instrumentalnego;
  • zadyrygowany wybrany utwór muzyczny – wykonany bez towarzyszenia instrumentalnego, partyturę oraz krótką wypowiedź na temat ww. utworu wraz z uzasadnieniem jego wyboru – należy przesłać osobno w formie pliku PDF;
  • wykonanie jednego utworu na fortepianie (lub instrumencie klawiszowym).

W przypadku dużych plików prosimy przesłać link np. do dysku Google lub WeTransfer).

Wymienione powyżej nagrania video należy wysłać w dniu dokonania rejestracji internetowej,  jednak nie później niż przed upływem terminu rejestracji internetowej kandydatów na studia.