edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kandydat zobowiązany jest wysłać nagrania video, drogą elektroniczną z własnego adresu e-mail podanego w elektronicznym wniosku o przyjęcie na studia na adres e-mail komisji egzaminacyjnej Wydziału Artystycznego: rekrutacjaIMuz@g.elearn.uz.zgora.pl

Nagrania video powinny zawierać:

  1. krótką autoprezentację kandydata,
  2. zaśpiewany przez kandydata polski hymn narodowy (pierwsza zwrotka i refren) bez towarzyszenia instrumentalnego,
  3. wykonany przez kandydata jeden utwór na dowolnym instrumencie,
  4. zaśpiewany przez kandydata jeden utwór w dowolnej stylistyce,
  5. powtórzone przez kandydata ćwiczenia pozwalające na ocenę dyspozycji manualnych przesłanych kandydatowi w formie nagrania wideo. W celu otrzymania pliku instruktażowego należy się zwrócić mailowo na adres: rekrutacjaIMuz@g.elearn.uz.zgora.pl

W celu otrzymania pliku instruktażowego należy zwrócić się mailowo na adres: rekrutacjaIMuz@g.elearn.uz.zgora.pl

W przypadku dużych plików prosimy przesłać link np. do dysku Google lub WeTransfer).

Wymienione powyżej nagrania video należy wysłać w dniu dokonania rejestracji internetowej,  jednak nie później niż przed upływem terminu rejestracji internetowej kandydatów na studia.

 

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – studia stacjonarne drugiego stopnia

Kandydat zobowiązany jest wysłać nagrania video, drogą elektroniczną z własnego adresu e-mail podanego w elektronicznym wniosku o przyjęcie na studia na adres e-mail komisji egzaminacyjnej Wydziału Artystycznego: rekrutacjaIMuz@g.elearn.uz.zgora.pl

Nagrania video powinny zawierać:

  1. krótką autoprezentację kandydata,
  2. zaśpiewany przez kandydata polski hymn narodowy (pierwsza zwrotka i refren) bez towarzyszenia instrumentalnego,
  3. wykonany przez kandydata jeden utwór na dowolnym instrumencie,
  4. zaśpiewany przez kandydata jeden utwór w dowolnej stylistyce,
  5. zadyrygowany przez kandydata wybrany utwór muzyczny (wykonany bez towarzyszenia instrumentalnego, partyturę należy przesłać osobno w formacie PDF) oraz krótką wypowiedź na jego temat wraz z uzasadnieniem jego wyboru,

W przypadku dużych plików prosimy przesłać link np. do dysku Google lub WeTransfer).

Wymienione powyżej nagrania video należy wysłać w dniu dokonania rejestracji internetowej,  jednak nie później niż przed upływem terminu rejestracji internetowej kandydatów na studia.