FAQ – krok po kroku

Krok po kroku – przewodnik po procesie rekrutacji

Rekrutacja na studia prowadzona jest za pomocą systemu Rejestracji Internetowej UZ. Jeśli chcesz rozpocząć studia na Uniwersytecie Zielonogórskim – zapoznaj się z przewodnikiem, który przygotowaliśmy dla Ciebie:

KROK 1: Zapoznaj się z naszą ofertą

KROK 2: załóż konto rejestracyjne na studia

 • zarejestruj się w systemie Rejestracji Internetowej na studia, znajdującej się w prawym górnym rogu strony i wybierz  „Rejestracja na studia”, następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
 • uzupełnij informacje dotyczące twoich danych osobowych, teleadresowych i wykształcenia. Pamiętaj, aby podać poprawny adres e-mail i numer telefonu: to pozwoli na szybki kontakt z tobą, jeśli pracownicy Uczelni będą mieli dla ciebie ważne informacje dotyczące rekrutacji,
 • po uzupełnieniu i zatwierdzeniu wymaganych formularzy możesz dokonać rejestracji na interesujący cię kierunek studiów (złożyć wniosek na studia).

Pamiętaj – założenie konta w systemie Rejestracji Internetowej UZ nie jest równoznaczne z dokonaniem rejestracji na studia.

KROK 3: postępowanie rekrutacyjne
 • sprawdź dokładnie, czy wpisywane wyniki zgadzają się z twoim świadectwem (lub aneksem). Do systemu należy wprowadzić wszystkie posiadane wyniki, a system sam wybierze z nich te, które są dla ciebie najkorzystniejsze! Jeśli nie wprowadzisz wyników maturalnych, twój wynik w rekrutacji wyniesie zero,
 • potwierdź swoją chęć udziału w rekrutacji na studia poprzez uiszczenie wpłaty tytułem opłaty rekrutacyjnej nie później niż ostatniego dnia rejestracji  na numer konta i w wysokości podanej podczas rejestracji internetowej,
 • potwierdzeniem poprawnie złożonego i opłaconego wniosku, będzie informacja o zakwalifikowaniu do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, widoczna przy twoim wniosku oraz w zakładce „wiadomości” na twoim koncie rekrutacyjnym.
KROK 4: ogłoszenie wyników
 • w dniu ogłoszenia listy rankingowej otrzymasz informację o wyniku rekrutacji. Znajdziesz je w zakładce „wiadomości” na twoim koncie rekrutacyjnym.
 • pełna informacja o liście rankingowej będzie również dostępna w zakładce „wyniki rekrutacji” widocznej na stronie głównej rekrutacji.
 KROK 5: wpis na listę studentów
 • jeśli, zostaniesz zakwalifikowany do przyjęcia na studia, musisz dokonać wpisu na studia,
 • wydrukuj wniosek z twojego konta rekrutacyjnego (zakładka: „moje wnioski” (istnieje możliwość wydrukowania wniosku na miejscu),
 • przygotuj dowód tożsamości i udaj się ze wszystkimi wymaganymi dokumentami do Biura Rekrutacji mieszczącego się w Zielonej Górze Al/ Wojska Polskiego 69 pok. 101R (w przypadku, gdy aplikowałeś na jeden z kierunków do Filii Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, komplet wymaganych dokumentów możesz złożyć w Sulechowie ul. Armii Krajowej 51). Jeśli nie możesz tego zrobić osobiście, możesz wyznaczyć pełnomocnika,

Pamiętaj: brak wpisu w wyznaczonym terminie sprawi, że nie zostaniesz przyjęty na studia.

 KROK 6: akademik i stypendia
 • elektroniczny wniosek o akademik (Dom Studenta)  możesz złożyć dopiero po zakwalifikowaniu do przyjęcie na studia.  Wniosek o akademik znajduje się na twoim koncie rekrutacyjnym,
 • szczegółowe informacje dotyczące regulaminu przyznawania miejsc w Domach Studenckich oraz opłat za akademik znajdują się na stronie internetowej Działu Spraw Studenckich
  • listę Domów Studenta w Zielonej Górze znajdziesz: tutaj
  • listę Domów Studenta w Sulechowie znajdziesz: tutaj
 • stypendia oraz wszelkie informacje na temat pomocy materialnej znajdziesz:  tutaj

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Po założeniu konta nie otrzymałem linku aktywacyjnego, czy to oznacza, że nie mogę zarejestrować się na studia?

 • Po założeniu konta zostanie wysłany do ciebie mail z linkiem aktywacyjnym. Jeżeli go nie otrzymałeś, to sprawdź, czy nie trafił do folderu SPAM lub czy w trakcie zakładania konta nie podałeś błędnego adresu e-mail. Bez aktywowania konta nie możesz z niego korzystać. Aktywacja oznacza, że w momencie pojawienia się w systemie Internetowej Rejestracji UZ nowych wiadomości otrzymasz o tym powiadomienie, które zostanie wysłane na podany w systemie Internetowej Rejestracji UZ adres e-mail.

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?

 • Nie. Kandydat „zakwalifikowany do przyjęcia” zostanie „przyjęty” poprzez wpis na listę studentów – dopiero po dostarczeniu kompletu wszystkich wymaganych  dokumentów.

Poprawiałem maturę. W jaki sposób mam wprowadzić wyniki do systemu Internetowej Rejestracji UZ?

 • Jeżeli poprawiałeś maturę i posiadasz aneks, to jako rok uzyskania matury wpisz rok, w którym zdałeś ją po raz pierwszy i otrzymałeś świadectwo maturalne. W formularzu z wynikami matury na koncie w systemie Internetowej Rejestracji UZ wpisz poprawiony (wyższy) wynik, a przy wpisie na studia, oprócz oryginału świadectwa maturalnego, przedłóż aneks z wynikiem poprawianej matury.

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?

 • NieNa studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc wszyscy kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskają największą liczbę punktów.

Nie posiadam wszystkich wyników branych pod uwagę na interesujący  mnie kierunek studiów, czy automatycznie zostanę nieprzyjęty?

 • Brak wyniku z przedmiotu wymaganego przy obliczaniu punktów rekrutacyjnych – daje wynik równy 0 (zero) z tego przedmiotu, ale nie wyklucza Cię to z rekrutacji.

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?

 • Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na dowolną ilość kierunków studiów – pod warunkiem, że nie aplikuje na kierunki studiów, na które obowiązują egzaminy wstępne organizowane w tym samym terminie.

Posiadam maturę zagraniczną, jak zostanie obliczony mój wynik?

 • Sposób obliczania wyników z matur zagranicznych przedstawiony jest na stronie opisującym dany kierunek i zasadach rekrutacji na ten kierunek. W przypadku gdy posiadasz maturę zagraniczną, zobowiązany jesteś wgrać jego skan wraz z tłumaczeniem na język polski na konto do systemu  Internetowej Rejestracji UZ w celu wpisania przez Biuro Rekrutacji UZ na studia odpowiednich wyników.

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?

 • Nie przedstawiamy progów punktowych na Uniwersytecie Zielonogórskim. Jednakże, aby pozytywnie zdać egzamin na kierunkach, gdzie przewiduje się egzaminy praktyczne istnieje minimalna liczba punktów, którą należy uzyskać i jest to:
  • 20 pkt – na kierunki: architektura
  • 30 pkt – na kierunki: architektura wnętrz, grafika, malarstwo, sztuki wizualne
  • 40 pkt – na kierunki: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  • 50 pkt – na kierunki: jazz i muzyka estradowa
 • W przypadku kierunku lekarskiego, nie przewiduje się egzaminów praktycznych, jednak zakwalifikowany do przyjęcia na studia w ramach limitu miejsc, może być wyłącznie kandydat z największą liczbą punktów, jednak nie mniejszą niż 60 punktów.

Gdzie i kiedy zostaną opublikowane wyniki?

 • Wyniki rekrutacji są jawne, a listy rankingowe będą dostępne w systemie Internetowej Rejestracji UZ oraz na stronie Rekrutacji w zakładce „wyniki rekrutacji”, tam można zapoznać się z wynikami wszystkich osób biorących udział w rekrutacji na ten sam kierunek studiów. Wyniki ogłoszone będą zgodnie z terminem podanym w kalendarzu rekrutacji na studia.

Zostałem zakwalifikowany do przyjęcia na studia – czy mogę przesłać dokumenty pocztą, kurierem lub mailem?

 • Niestety, nie ma takiej możliwości. Tak wysłane dokumenty nie zostaną przez uczelnie przyjęte. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest w wyznaczonym do tego terminie stawić się z kompletem wymaganych dokumentów oraz dowodem tożsamości w jednostce przyjmującej dokumenty (prowadzącej wpisy na listę studentów). Wpisu należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania kandydata w czynnościach związanych z rekrutacją. Wzór pełnomocnictwa do wypełnienia dostępny jest tutaj.

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?

 • Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego ubiegający się o przyjęcie na studia, uzyskują 100 % punktów rekrutacyjnych z każdego przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Jeżeli na wybrany kierunek studiów prowadzone są egzaminy wstępne, kandydat zobowiązany jest do nich przystąpić bez względu na uzyskany tytuł laureata albo finalisty.

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?

 • Nie istnieje. Możliwość podjęcia studiów stacjonarnych, jak również niestacjonarnych ma każda osoba legitymująca się świadectwem dojrzałości, bez względu na wiek.

Jestem na liście rezerwowej, czy mogę już dokonać wpisu?

 • Niestety, na razie nie możesz dokonać wpisu. Jeżeli jesteś na liście rezerwowej, sprawdzaj informacje na koncie w systemie Internetowej Rejestracji UZ, ponieważ masz szansę zostać zakwalifikowany do przyjęcia w miejsce osób, które nie dokonają wpisu w terminie.

 

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z Działem Rekrutacji na Studia: rekrutacja@uz.zgora.pl.