Formularze do pobrania

Oświadczenia

Odwołania

Skierowania

Prośby

  • Prośba o zwrot opłaty rekrutacyjnej Uczelnia nie zwraca wniesionej opłaty za postępowanie rekrutacyjne, z tym wyjątkiem, że opłata może być zwrócona, jeśli studia na kierunku nie będą uruchomione z powodu zbyt małej liczby kandydatów.

Podanie

Pełnomocnictwo