HARMONOGRAM REKRUTACJI dla kierunku ARCHITEKTURA

Kalendarz dotyczy harmonogramu rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku ARCHITEKTURA

II NABÓR
 • rejestracja elektroniczna wraz z opłatą rekrutacyjną: od 30 lipca do 13 września 2018
 • ostateczny termin księgowania opłat rekrutacyjnych i zakwalifikowanie do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym: 16 września 2018
 • sprawdzian z rysunku: 17 września 2018
 • ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 18 września 2018
 • przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 19 – 22 września 2018
 • ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia do 25 września 2018

 

I NABÓR
 • rejestracja elektroniczna: od 1 czerwca do 18 czerwca 2018
 • ostateczny termin księgowania opłat rekrutacyjnych i zakwalifikowanie do udziału w sprawdzianie z rysunku: 19 czerwca 2018
 • sprawdzian z rysunku: 20 czerwca 2018 od godz.09:00 (każdy z egzaminów trwa 2 godz. z przerwą pomiędzy) ul. Prof. Z. Szafrana 1, bud. A-8, sale: 105 – 107
 • ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym: 22 czerwca 2018
 • wprowadzanie wyników egzaminu maturalnego przez osoby zakwalifikowane do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym: 22 czerwca do 5 lipca 2018
 • ogłoszenie listy rankingowej osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 11 lipca 2018
 • ogłoszenie list rezerwowych: 11 lipca 2018

 

zakwalifikowani do przyjęcia

termin ogłoszenia listy

przyjmowanie dokumentów

z listy rankingowej 11. 07. 2018 12 – 14.07. 2018
I tura – z listy rezerwowej 17. 07. 2018 18 – 19. 07. 2018
II tura – z listy rezerwowej 23. 07. 2018 24 – 25. 07. 2018

 

 • ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia do 27 lipca 2018