HARMONOGRAM REKRUTACJI DLA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Kalendarz dotyczy harmonogramu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

  • rejestracja elektroniczna wraz z opłatą rekrutacyjną: od 1 sierpnia do 13 września 2018
  • ostateczny termin księgowania opłat rekrutacyjnych i zakwalifikowanie do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym: 16 września 2018
  • ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 18 września 2018
  • przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 19 – 22 września 2018
  • ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia do 25 września 2018

 

II NABÓR – ogłoszony zostanie wyłącznie na studia niestacjonarne i pod warunkiem, że nie zostanie wyczerpany limit miejsc w I naborze

  • rejestracja elektroniczna: od 24 września do 25 września 2018
  • ostateczny termin księgowania opłat rekrutacyjnych i zakwalifikowanie do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym: 26 września 2018
  • ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 26 września 2018
  • przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia:  27 września 2018
  • ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia do 28 września 2018