HARMONOGRAM REKRUTACJI dla WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO

Kalendarz dotyczy harmonogramu rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia wyłącznie na wydziale artystycznym
I NABÓR
 • rejestracja elektroniczna wraz z opłatą rekrutacyjną: od 1 czerwca do 13 września 2018
 • ostateczny termin księgowania opłat rekrutacyjnych i zakwalifikowanie do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym: 16 września 2018
 • rozmowy kwalifikacyjne, egzaminy praktyczne: 18 września 2018
  • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej: 18 września 2018 godz.: 11:00 sala: 2  Budynek A-15 (ul. prof. Z.Szafrana 19)
  • malarstwo: 18 września 2018 godz.: 9:00 Budynek A-24 (ul. Wiśniowa 10)
  • sztuki wizualne: 18 września 2018 godz.: 9:00 Budynek A-24 (ul. Wiśniowa 10)
 • ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 18 września 2018
 • przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 19 – 22 września 2018
 • ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia do 24 września 2018

II NABÓR – ogłoszony zostanie wyłącznie na kierunki, na które nie został wyczerpany limit miejsc

 • rejestracja elektroniczna: od 24 września do 25 września 2018
 • ostateczny termin księgowania opłat rekrutacyjnych i zakwalifikowanie do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym: 26 września 2018
 • rozmowy kwalifikacyjne, egzaminy praktyczne: 26 września 2018
  • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej: 26 września 2018 godz.:  11:00 sala: 2  Budynek A-15 (ul. prof. Z.Szafrana 19)
  • malarstwo: 26 września 2018 godz.: 9:00 Budynek A-24 (ul. Wiśniowa 10)
  • sztuki wizualne: 26 września 2018 godz.: 9:00 Budynek A-24 (ul. Wiśniowa 10)
 • ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 26 września 2018
 • przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia:  27 września 2018
 • ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia do 28 września 2018