HARMONOGRAM REKRUTACJI na studia DOKTORANCKIE

W roku akademickim 2018-2019 rekrutacja na studia trzeciego stopnia prowadzona będzie w terminach:

WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII
 • rejestracja elektroniczna: od 1 lipca do 21 września 2018
 • przyjmowanie dokumentów: od 1września do 21 września 2018
 • rozmowa kwalifikacyjna: 25 września 2018
 • ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia 26 września: 2018
WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI
 • rejestracja elektroniczna: od 1 lipca do 10 września 2018
 • przyjmowanie dokumentów: od 1września do 10 września 2018
 • rozmowa kwalifikacyjna: 14 września 2018
 • ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia: 24 września 2018
WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII
 • rejestracja elektroniczna: od 1 lipca do 24 września 2018
 • przyjmowanie dokumentów: od 1września do 24 września 2018
 • rozmowa kwalifikacyjna: 27 września 2018
 • ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia: 27 września 2018
WYDZIAŁ MECHANICZNY
 • rejestracja elektroniczna: od 1 lipca do 8 września 2018
 • przyjmowanie dokumentów: od 1września do 8 września 2018
 • rozmowa kwalifikacyjna: 17 września 2018
 • ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia 25 września 2018