HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Kalendarz dotyczy harmonogramu rekrutacji  na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia (z wykluczeniem wydziału artystycznego)
I  NABÓR
 • rejestracja elektroniczna: od 1 czerwca do 9 września 2018
 • ostateczny termin księgowania opłat rekrutacyjnych i zakwalifikowanie do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym: 11 września 2018
 • rozmowy kwalifikacyjne, egzaminy praktyczne: 12 września 2018
  • pedagogika / edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna  – studia stacjonarne: 12 września 2018 r. godz.: 9:00  sala 231  Budynek A-16 (Al.Wojska Polskiego 69)
  • pedagogika / edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna  – studia niestacjonarne: 12 września 2018 r. godz.: 11:00  sala 231 Budynek A-16 (Al.Wojska Polskiego 69)
 • ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 12 września 2018
 • przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 13 – 15 września 2018
 • ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia do 18 września 2018

 

II NABÓR – ogłoszony zostanie wyłącznie na kierunki, na które nie został wyczerpany limit miejsc
 • rejestracja elektroniczna wraz z opłatą rekrutacyjną: od 19 września do 23 września 2018
 • ostateczny termin księgowania opłat rekrutacyjnych i zakwalifikowanie do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym: 24 września 2018
 • rozmowy kwalifikacyjne, egzaminy praktyczne: 25 września 2018
  • pedagogika / edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – studia stacjonarne: 25 września 2018 r. godz.: 9:00  sala 424  Budynek A-16 (Al.Wojska Polskiego 69
  • pedagogika / edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – studia niestacjonarne: 25 września 2018 r. godz.: 11:00  sala 424  Budynek A-16 (Al.Wojska Polskiego 69)
 • ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 25 września 2018
 • przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 26 – 27 września 2018
 • ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia do 28 września 2018