HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

 

AUTOMATYKA I ROBOTYKA:
 • rejestracja elektroniczna wraz z opłatą rekrutacyjną:  1 – 28 lutego 2019
 • ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 4 marca 2019
 • przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 6 – 9 marca 2019
 • ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia do 12 marca 2019

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY:
 • rejestracja elektroniczna wraz z opłatą rekrutacyjną:  1 – 17 lutego 2019
 • ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 20 lutego 2019
 • przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 21 – 22 lutego 2019
 • ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia do 26 lutego 2019

 

BUDOWNICTWO:
 • rejestracja elektroniczna wraz z opłatą rekrutacyjną:  1 – 24 lutego 2019
 • ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 26 lutego 2019
 • przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 26 – 27 lutego 2019
 • ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia do 1 marca 2019

 

ELEKTROTECHNIKA:
 • rejestracja elektroniczna wraz z opłatą rekrutacyjną:  1 – 28 lutego 2019
 • ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 4 marca 2019
 • przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 6 – 9 marca 2019
 • ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia do 12 marca 2019

 

INFORMATYKA:
 • rejestracja elektroniczna wraz z opłatą rekrutacyjną:  1 – 28 lutego 2019
 • ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 4 marca 2019
 • przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 6 – 9 marca 2019
 • ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia do 12 marca 2019

 

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA:
 • rejestracja elektroniczna wraz z opłatą rekrutacyjną:  1 – 17 lutego 2019
 • ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 20 lutego 2019
 • przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 21 – 22 lutego 2019
 • ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia do 26 lutego 2019

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA:
 • rejestracja elektroniczna wraz z opłatą rekrutacyjną:  1 – 24 lutego 2019
 • ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 26 lutego 2019
 • przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 26 – 27 lutego 2019
 • ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia do 1 marca 2019
LOGISTYKA:
 • rejestracja elektroniczna wraz z opłatą rekrutacyjną:  1 – 24 lutego 2019
 • ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 26 lutego 2019
 • przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 26 – 27 lutego 2019
 • ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia do 1 marca 2019

 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN:
 • rejestracja elektroniczna wraz z opłatą rekrutacyjną:  1 – 17 lutego 2019
 • ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 20 lutego 2019
 • przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 21 – 22 lutego 2019
 • ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia do 26 lutego 2019

 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI:
 • rejestracja elektroniczna wraz z opłatą rekrutacyjną:  1 – 17 lutego 2019
 • ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 20 lutego 2019
 • przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 21 – 22 lutego 2019
 • ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia do 26 lutego 2019