HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Kalendarz dotyczy harmonogramu rekrutacji na studia niestacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie (z wykluczeniem kierunku LEKARSKIEGO)
I NABÓR
 • rejestracja elektroniczna: od 1 czerwca do 13 września 2018
 • ostateczny termin księgowania opłat rekrutacyjnych i zakwalifikowanie do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym: 16 września 2018
 • rozmowy kwalifikacyjne, egzaminy praktyczne: 17  września 2018
  • pedagogika / edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna: 17 września 2018 r. godz.: 10:30  sala 231  Budynek A-16 (Al.Wojska Polskiego 69)
 • ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 18 września 2018
 • przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 19 – 22 września 2018
 • ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia do 24 września 2018

 

II NABÓR – ogłoszony zostanie wyłącznie na kierunki, na które nie został wyczerpany limit miejsc

 • rejestracja elektroniczna wraz z opłatą rekrutacyjną: od 24 września do 25 września 2018
 • ostateczny termin księgowania opłat rekrutacyjnych i zakwalifikowanie do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym: 26 września 2018
 • rozmowy kwalifikacyjne, egzaminy praktyczne: 26 września 2018
  • pedagogika / edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna  i terapia pedagogiczna: 26 września 2018 r. godz.: 9:00  sala 424  Budynek A-16 (Al.Wojska Polskiego 69)
 • ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 26 września 2018
 • przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia:  27 września 2018
 • ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia do 28 września 2018