HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Kalendarz dotyczy harmonogramu rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie (z wykluczeniem kierunku LEKARSKIEGO oraz ARCHITEKTURY)

I NABÓR
 • rejestracja elektroniczna: od 1 czerwca do 5 lipca 2018
 • ostateczny termin księgowania opłat rekrutacyjnych i zakwalifikowanie do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym: 8 lipca 2018
 • rozmowy kwalifikacyjne, egzaminy praktyczne: 9 – 10 lipca 2018
  • architektura wnętrz: 9 -10 lipca 2018 godz.: 9:00 Budynek A-24 (ul. Wiśniowa 10)
  • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej: 9 lipca 2018 godz.: 10:00 sale: 2, 108, 111 Budynek A-15 (ul. prof. Z.Szafrana 19)
  • grafika: 9 -10 lipca 2018 godz.: 9:00 Budynek A-24 (ul. Wiśniowa 10)
  • jazz i muzyka estradowa: 9 lipca 2018 godz.: 10:00 sale: 04, 4  Budynek A-15 (ul. prof. Z.Szafrana 19)
  • malarstwo: 9 -10 lipca 2018 godz.: 9:00 Budynek A-24 (ul. Wiśniowa 10)
  • sztuki wizualne: 10 lipca 2018 godz.: 10:00 Budynek A-24 (ul. Wiśniowa 10)
 • ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 11 lipca 2018
 • ogłoszenie list rezerwowych: 11 lipca 2018

 

zakwalifikowani do przyjęcia

termin ogłoszenia listy

przyjmowanie dokumentów

z listy rankingowej 11. 07. 2018 12 – 14.07. 2018
I tura – z listy rezerwowej 17. 07. 2018 18 – 19. 07. 2018
II tura – z listy rezerwowej 23. 07. 2018 24 – 25. 07. 2018

 

 • ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia do 27 lipca 2018

 

II NABÓR – ogłoszony zostanie wyłącznie na kierunki, na które nie został wyczerpany limit miejsc
 • rejestracja elektroniczna: od 30 lipca do 13 września 2018
 • ostateczny termin księgowania opłat rekrutacyjnych i zakwalifikowanie do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym: 16 września 2018
 • rozmowy kwalifikacyjne, egzaminy praktyczne:
  • architektura wnętrz: 17 -18 września 2018 godz.: 9:00 Budynek A-24 (ul. Wiśniowa 10)
  • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej: 18 września 2018 godz.: 10:00 sale: 2, 108, 111 Budynek A-15 (ul. prof. Z.Szafrana 19)
  • grafika: 17 -18 września 2018 godz.: 9:00 Budynek A-24 (ul. Wiśniowa 10)
  • jazz i muzyka estradowa: 18 września 2018 godz.: 10:00 sale: 04, 4  Budynek A-15 (ul. prof. Z.Szafrana 19)
  • malarstwo: 17 -18 września 2018 godz.: 9:00 Budynek A-24 (ul. Wiśniowa 10)
  • sztuki wizualne: 18 września 2018 godz.: 10:00 Budynek A-24 (ul. Wiśniowa 10)
 • ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 18 września 2018
 • przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 19 – 22 września 2018
 • ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia do 25 września 2018