HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Kalendarz dotyczy harmonogramu rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie (z wykluczeniem kierunku LEKARSKIEGO oraz ARCHITEKTURY)

II NABÓR – ogłoszony zostanie wyłącznie na kierunki, na które nie został wyczerpany limit miejsc
 • rejestracja elektroniczna: od 30 lipca do 13 września 2018
 • ostateczny termin księgowania opłat rekrutacyjnych i zakwalifikowanie do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym: 16 września 2018
 • rozmowy kwalifikacyjne, egzaminy praktyczne:
  • architektura wnętrz: 17 -18 września 2018 godz.: 9:00 Budynek A-24 (ul. Wiśniowa 10)
  • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej: 18 września 2018 godz.: 10:00 sale: 2, 108, 111 Budynek A-15 (ul. prof. Z.Szafrana 19)
  • jazz i muzyka estradowa: 18 września 2018 godz.: 10:00 sale: 04, 4  Budynek A-15 (ul. prof. Z.Szafrana 19)
  • malarstwo: 17 -18 września 2018 godz.: 9:00 Budynek A-24 (ul. Wiśniowa 10)
  • pedagogika / edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna: 17 września 2018 r. godz.: 9:00  sala 231  Budynek A-16 (Al.Wojska Polskiego 69)
  • pedagogika / logopedia: 17 września 2018 r. godz.: 10:00  sala 439  Budynek A-16 (Al.Wojska Polskiego 69)
  • sztuki wizualne: 18 września 2018 godz.: 10:00 Budynek A-24 (ul. Wiśniowa 10)
 • ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 18 września 2018
 • przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 19 – 22 września 2018
 • ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia do 25 września 2018

 

I NABÓR
 • rejestracja elektroniczna: od 1 czerwca do 5 lipca 2018
 • ostateczny termin księgowania opłat rekrutacyjnych i zakwalifikowanie do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym: 8 lipca 2018
 • rozmowy kwalifikacyjne, egzaminy praktyczne: 9 – 10 lipca 2018
  • architektura wnętrz: 9 -10 lipca 2018 godz.: 9:00 Budynek A-24 (ul. Wiśniowa 10)
  • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej: 9 lipca 2018 godz.: 10:00 sale: 2, 108, 111 Budynek A-15 (ul. prof. Z.Szafrana 19)
  • grafika: 9 -10 lipca 2018 godz.: 9:00 Budynek A-24 (ul. Wiśniowa 10)
  • jazz i muzyka estradowa: 9 lipca 2018 godz.: 10:00 sale: 04, 4  Budynek A-15 (ul. prof. Z.Szafrana 19)
  • malarstwo: 9 -10 lipca 2018 godz.: 9:00 Budynek A-24 (ul. Wiśniowa 10)
  • pedagogika / edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna: 9 lipca 2018 r. godz.: 9:00  sala 424  Budynek A-16 (Al.Wojska Polskiego 69)
  • pedagogika / logopedia: 9 lipca 2018 r. godz.: 10:00  sala 439  Budynek A-16 (Al.Wojska Polskiego 69)
  • sztuki wizualne: 10 lipca 2018 godz.: 10:00 Budynek A-24 (ul. Wiśniowa 10)
 • ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 11 lipca 2018
 • ogłoszenie list rezerwowych: 11 lipca 2018

 

zakwalifikowani do przyjęcia

termin ogłoszenia listy

przyjmowanie dokumentów

z listy rankingowej 11. 07. 2018 12 – 14.07. 2018
I tura – z listy rezerwowej 17. 07. 2018 18 – 19. 07. 2018
II tura – z listy rezerwowej 23. 07. 2018 24 – 25. 07. 2018

 

 • ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia do 27 lipca 2018