HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA – ARTETERAPIA

ARTETERAPIA  (rekrutacja zostanie prowadzona po uzyskaniu zgody MNiSW):
  • rejestracja elektroniczna wraz z opłatą rekrutacyjną:  1 – 20 lutego 2019
  • przegląd prac własnych wraz z rozmową kwalifikacyjną: 22 lutego 2019 – godz.10:00 Al.Wojska Polskiego 69 bud. A-16, sala: 29
  • ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 26 lutego 2019
  • przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 26 – 27 lutego 2019
  • ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia do 1 marca 2019