Ogłaszamy dodatkowy II nabór na studia

 

Informujemy

w dniu 23 września br. ogłoszona została dodatkowa rekrutacja (II nabór) na studia:

– niestacjonarne pierwszego stopnia

– niestacjonarne jednolite studia magisterskie

– stacjonarne drugiego stopnia

– niestacjonarne drugiego stopnia.

 

Rejestracja internetowa na studia otwarta będzie w terminie 23 – 27 września br. do godz. 23:59.

27 września będzie ostatnim dniem na uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do przyjęcia na studia będą miały czas na wgranie do systemu rekrutacyjnego skanów wszystkich wymaganych w rekrutacji dokumentów do 29 września br. do godz. 23:59

Szczegółowy kalendarz rekrutacji w II naborze znajduje się w zakładce >>> kalendarz rekrutacji

 

Rekrutacja prowadzona jest na kierunki:

studia niestacjonarne jednolite magisterskie
 1. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

studia niestacjonarne pierwszego stopnia
 1. Administracja
 2. Automatyka i robotyka
 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 4. Bezpieczeństwo narodowe
 5. Biznes elektroniczny
 6. Budownictwo
 7. Ekonomia
 8. Elektrotechnika
 9. Energetyka
 10. Filologia germańska
 11. Inżynieria środowiska
 12. Logistyka
 13. Mechanika i budowa maszyn
 14. Pedagogika
 15. Praca socjalna
 16. Resocjalizacja z kryminologią
 17. Wychowanie fizyczne
 18. Zarządzanie
 19. Zarządzanie i inżynieria produkcji
 20. Żywienie człowieka i dietoterapia

 

studia stacjonarne drugiego stopnia
 1. Administracja
 2. Bezpieczeństwo narodowe
 3. Biotechnologia
 4. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 5. Ekonomia
 6. Filologia rosyjska
 7. Filozofia
 8. Fizyka
 9. Historia
 10. Jazz i muzyka estradowa
 11. Malarstwo
 12. Matematyka
 13. Pielęgniarstwo
 14. Pedagogika
 15. Politologia
 16. Projektowanie społeczne
 17. Wychowanie fizyczne
 18. Zarządzanie

 

studia niestacjonarne drugiego stopnia
 1. Administracja
 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 3. Bezpieczeństwo narodowe
 4. Ekonomia
 5. Elektrotechnika
 6. Pielęgniarstwo
 7. Pedagogika
 8. Zarządzanie
 9. Zarządzanie i inżynieria produkcji