II nabór na studia

 

Trwa  II NABÓR  na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

Rejestracja elektroniczna zakończy się 14 września br.

Dostarczanie dokumentów (elektronicznie – skany dokumentów) po otrzymaniu decyzji – zakwalifikowany do przyjęcia w terminie od 17 do 22 września br.

UWAGA:

Lista ogłoszonych poniżej kierunków może zostać wzbogacona o kolejne kierunki.

II nabór prowadzony będzie zgodnie z kalendarzem rekrutacji i obejmuje kierunki:

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 1. Administracja
 2. Architektura
 3. Architektura wnętrz
 4. Arteterapia
 5. Astronomia
 6. Automatyka i robotyka
 7. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 8. Bezpieczeństwo narodowe
 9. Biologia
 10. Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem
 11. Biotechnologia
 12. Biznes elektroniczny
 13. Budownictwo
 14. Coaching i doradztwo filozoficzne
 15. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 16. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 17. Ekonomia
 18. Elektrotechnika
 19. Energetyka
 20. Filologia francuska z drugim językiem romańskim
 21. Filologia germańska
 22. Filologia polska
 23. Filologia rosyjska
 24. Filozofia
 25. Fizyka
 26. Fizyka medyczna
 27. Geoinformatyka i techniki satelitarne
 28. Historia
 29. Informatyka i ekonometria
 30. Inżynieria biomedyczna
 31. Inżynieria danych
 32. Inżynieria środowiska
 33. Jazz i muzyka estradowa
 34. Malarstwo
 35. Kulturoznawstwo
 36. Literatura popularna i kreacje światów
 37. Matematyka
 38. Mechanika i budowa maszyn
 39. Pedagogika
 40. Politologia
 41. Praca socjalna
 42. Socjologia
 43. Sztuki wizualne
 44. Turystyka i rekreacja
 45. Wychowanie fizyczne
 46. Zarządzanie
 47. Zarządzanie gospodarką komunalną
 48. Zarządzanie i inżynieria produkcji
 49. Żywienie człowieka i dietoterapia

studia stacjonarne jednolite magisterskie

 1. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 2. Pedagogika specjalna
 3. Prawo