II nabór na studia drugiego stopnia

 

Rozpoczął się  II NABÓR  na studia stacjonarne  i niestacjonarne DRUGIEGO STOPNIA

Rejestracja elektroniczna zakończy się 26 września br.

Dostarczanie dokumentów (elektronicznie – skany dokumentów) po otrzymaniu decyzji – zakwalifikowany do przyjęcia w terminie od 27 do 28 września br.

II nabór prowadzony będzie zgodnie z kalendarzem rekrutacji i obejmuje kierunki:

studia stacjonarne drugiego stopnia

 1. Administracja
 2. Bezpieczeństwo narodowe
 3. Biologia
 4. Biotechnologia
 5. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 6. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 7. Ekonomia
 8. Filologia angielska
 9. Filologia germańska
 10. Filologia polska
 11. Filozofia
 12. Fizyka
 13. Historia
 14. Informatyka
 15. Informatyka i ekonometria
 16. Malarstwo
 17. Matematyka
 18. Pedagogika specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 19. Pedagogika specjalność: logopedia
 20. Pedagogika specjalność:pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka
 21. Pedagogika specjalność: pomoc społeczna i socjoterapia
 22. Pedagogika specjalność: resocjalizacja z terapią specjalistyczną
 23. Pielęgniarstwo
 24. Politologia
 25. Socjologia
 26. Sztuki wizualne
 27. Wychowanie fizyczne
 28. Zarządzanie

studia niestacjonarne drugiego stopnia

 1. Administracja
 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 3. Bezpieczeństwo narodowe
 4. Ekonomia
 5. Elektrotechnika
 6. Filologia angielska
 7. Filologia germańska
 8. Informatyka
 9. Mechanika i budowa maszyn
 10. Ochrona środowiska
 11. Pedagogika specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 12. Pedagogika specjalność:pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka
 13. Pedagogika specjalność: resocjalizacja z terapią specjalistyczną
 14. Praca socjalna
 15. Zarządzanie
 16. Zarządzanie i inżynieria produkcji