II nabór na studia

 

Trwa  II NABÓR na studia niestacjonarne!

Rejestracja elektroniczna w terminie od 20 do 22 września br.

Przyjmowanie dokumentów po otrzymaniu decyzji – zakwalifikowany do przyjęcia w terminie od 24 do 25 września br.

Nabór prowadzony będzie zgodnie z kalendarzem rekrutacji i obejmuje kierunki:

studia niestacjonarne pierwszego stopnia

 1. ADMINISTRACJA
 2. ADMINISTRACJA (w Sulechowie)
 3. AUTOMATYKA I ROBOTYKA
 4. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
 5. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 6. BIOLOGIA
 7. BIZNES ELEKTRONICZNY
 8. BUDOWNICTWO
 9. COACHING I DORADZTWO FILOZOFICZNE
 10. EKONOMIA
 11. ELEKTROTECHNIKA
 12. ENERGETYKA (w Sulechowie)
 13. FILOLOGIA ANGIELSKA
 14. FILOLOGIA GERMAŃSKA
 15. GEOINFORMATYKA I TECHNIKI SATELITARNE
 16. INFORMATYKA
 17. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 18. LOGISTYKA
 19. MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 20. PEDAGOGIKA
 21. PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
 22. PRAWO
 23. RATOWNICTWO MEDYCZNE
 24. TURYSTYKA I REKREACJA  (w Sulechowie)
 25. WYCHOWANIE FIZYCZNE
 26. ZARZĄDZANIE
 27. ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 28. ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETOTERAPIA  (w Sulechowie)

 

studia niestacjonarne drugiego stopnia

 1. ADMINISTRACJA
 2. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
 3. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 4. EKONOMIA
 5. ELEKTROTECHNIKA
 6. FILOLOGIA ANGIELSKA
 7. MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 8. OCHRONA ŚRODOWISKA
 9. PEDAGOGIKA, specjalności:
  • pomoc społeczna i socjoterapia
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • resocjalizacja z terapią specjalistyczną
 10. WYCHOWANIE FIZYCZNE
 11. ZARZĄDZANIE
 12. ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI