II nabór

uprzejmie zapraszamy do rekrutacji na kierunki studiów, na które nie zostały wypełnione limity przyjęć, rejestracja elektroniczna potrwa do 13 września br.  – sprawdź kalendarz rekrutacji

 

 • administracja (w Sulechowie)
 • architektura
 • architektura wnętrz
 • astronomia
 • automatyka i robotyka
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • bezpieczeństwo narodowe
 • biologia
 • biomonitoring i zarządzanie środowiskiem
 • biotechnologia
 • biznes elektroniczny
 • budownictwo
 • coaching i doradztwo filozoficzne
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • ekonomia
 • elektrotechnika
 • energetyka (w Sulechowie)
 • filologia: filologia angielska
 • filologia: filologia francuska z drugim językiem romańskim
 • filologia: filologia germańska
 • filologia: filologia rosyjska
 • filologia polska
 • filozofia
 • fizyka
 • fizyka medyczna
 • historia
 • informatyka
 • informatyka i ekonometria
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria danych
 • inżynieria środowiska
 • jazz i muzyka estradowa
 • kulturoznawstwo
 • literatura popularna i kreacje światów gier
 • logistyka
 • malarstwo
 • matematyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • pedagogika
 • pedagogika specjalna
 • pielęgniarstwo
 • politologia
 • praca socjalna
 • prawo
 • psychologia
 • ratownictwo medyczne – I NABÓR
 • socjologia
 • sztuki wizualne
 • turystyka i rekreacja (w Sulechowie)
 • wychowanie fizyczne
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • żywienie człowieka i dietoterapia (w Sulechowie)

Zapraszamy do rejestracji elektronicznej