Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020

odbędzie się we wtorek 1 października br. o godz. 11.00

w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego, przy ul. Podgórnej 50

 

Informacje szczegółowe na wydziałach:

Wydział Artystyczny
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Wydział Fizyki i Astronomii
Wydział Humanistyczny
 • Inauguracja – 2 października 2019 r., (środa), godz. 14.00, aula UZ, ul. Podgórna 50
 • Szkolenia BHP dla studentów I roku:

3 października 2019 r., (czwartek), godz. od 8.00 do 12.00, bud. A-16, aula C, al. Woj. Polskiego 69 (dla studentów studiów I stopnia – stacjonarnych);

15 października 2019 r., (wtorek), godz. od 8.00 do 12.00, bud. A-16, aula C, al. Woj. Polskiego 69 (dla studentów studiów II stopnia – stacjonarnych);

26 października 2019 r., (sobota), godz. 8.00 – 12.00, bud. A-16, aula C, al. Woj. Polskiego 69 (dla studentów studiów I i II stopnia – niestacjonarnych).

 Wydział Informatyki, Elektrotechniki  i Automatyki
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Wydział Mechaniczny
 • Studia stacjonarne
  • Spotkanie inauguracyjne:  2 października 2019 r., (środa), godz. 9.00, bud. A-10, sala H-044, prof. Z. Szafrana 4
  • Szkolenie BHP dla studentów I roku studiów:  2 października 2019 r., (środa), godz. 11.00, bud. A-10, sala H-044, prof. Z. Szafrana 4
 • Studia niestacjonarne
  • Spotkanie informacyjne: 5 października 2019 r., (sobota), godz. 8.00, bud. A-10, sala H-044, prof. Z. Szafrana 4
  • Szkolenie BHP dla studentów I roku studiów: 5 października 2019 r., (sobota), godz. 9.00, bud. A-10, sala H-044, prof. Z. Szafrana 4
 • Plan zajęć
 • Organizacja roku akademickiego
 • Harmonogram roku akademickiego
 • Harmonogram roku akademickiego – studia niestacjonarne
Wydział Nauk Biologicznych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii