Inauguracja roku akademickiego 2022/2023

 

slider_Inauguracja_2022_.jpg

 

Rektor i Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają  na Inaugurację Roku Akademickiego.

Uroczystość odbędzie się  w poniedziałek,  3 października 2022 roku,  o godz. 11.00 w auli Uniwersytetu przy ul. Podgórnej 50.

Wykład inauguracyjny  pt. Jemioła – piękna i niebezpieczna wygłosi prof. dr. hab. Grzegorz Iszkuło  z Katedry Botaniki i Ekologii Instytutu Nauk Biologicznych UZ.
W dniu inauguracji o godz. 19.00 rozpocznie się koncert Big Bandu Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz studentów, absolwentów i wykładowców Instytutu Muzyki pod dyrekcją prof. dr. hab. Jerzego Szymaniuka. Koncert pt . Osiecka odbędzie się w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Podgórnej 50.
Wstęp wolny.

Msza św. w intencji środowiska akademickiego zostanie odprawiona w niedzielę, 2 października 2022 r. o godz. 20.00 w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca przy ul. Prostej 47 w Zielonej Górze.

Transmisja na żywo z inauguracji roku akademickiego 2022/2023 na Uniwersytecie Zielonogórskim

 

Informacje szczegółowe na wydziałach:

Wydział Artystyczny

Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku studiów I i II stopnia, aula Instytutu Sztuk Wizualnych w budynku przy ul. Wiśniowej 10 – 4 października (wtorek),  godz. 12.00

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Spotkania dla studentów I roku studiów stacjonarnych – 4 października 2022 r. (wtorek):

godz. 9.00 – studenci kierunku inżynieria środowiska,  sala 105 budynek A-12, ul. prof. Z. Szafrana 15 godz. 10.00 – studenci kierunku architektura, sala 215 budynek A-8, ul. prof. Z. Szafrana 1,
godz. 11.00  – studenci kierunku budownictwo, sala 215 budynek A-8, ul. prof. Z. Szafrana 1,

Spotkania dla studentów I roku studiów niestacjonarnych – 8 października 2022 r. (sobota):

godz. 10.00 – studenci kierunku inżynieria środowiska, sala 105 budynek A-12, ul. prof. Z. Szafrana 15
godz. 9.00studenci kierunku budownictwo,  sala 215 budynek A-8, ul. prof. Z. Szafrana 1

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Inauguracja wydziałowa – 10 października 2022 r. (poniedziałek), godz. 10.00, aula uniwersytecka, ul. Podgórna

Wydział Fizyki i Astronomii

Wydziałowa Inauguracja roku akademickiego, sala 106, bud. A-29, ul. Prof. Z. Szafrana 4a – 11 października 2022 r., (wtorek),  godz. 11.00

Wydział Humanistyczny

Spotkania organizacyjnych ze studentami I roku studiów stacjonarnych

września 2022 (piątek):

godz. 10.00 – 11.30  – studenci kierunku filologia angielska I st. – aula I, bud. A-20,
godz. 10:00 – 11:30  – studenci kierunku filologia angielska II st. – aula J,  bud. A-20,

godz. 10.00 – 11.30 – studenci kierunku filologia francuska – aula G, bud. A-20,
godz. 16.00 – 17.30 – studenci kierunku filologia rosyjska I i II st. – aula G, bud, A-20,

godz. 11:30 – 12:30- studenci kierunku filologia germańska I st.  – aula K, bud. A-20,
godz. 12:30 – 13:30 – studenci kierunku filologia germańska II st. – aula K, bud. A-20,

godz. 10.00 -11:30 – studenci kierunku historia I i II st. – aula A, bud. A-16,

godz. 10:00 – 12:00 – studenci kierunków Dziennikarstwo  i komunikacja  społeczna +  Filologia polska +  Literatura popularna i kreacje światów gier, aula  C, bud. A-16
godz. 16:00 – 17:00 – studenci kierunku  Kulturoznawstwo + Coaching i doradztwo filozoficzne + Filozofia – aula I, bud. A-20,

Spotkania organizacyjnych ze studentami I roku studiów niestacjonarnych
7 października 2022 r. (piątek):
godz. 15.00- 15.45 studenci kierunku  filologia angielska I st., aula J, bud. A-20

godz. 15.30 –studenci kierunku  filologia germańska I st., sala 120, bud. A-20

8 października 2022 r. (sobota):
godz. 8:00 – 9:00 – studenci kierunku filologia angielska II st., sala 106, bud. A-20

godz. 11:30 – studenci kierunku  coaching i doradztwo filozoficzne,  sala 221, bud. A-20

 Wydział Informatyki, Elektrotechniki  i Automatyki

Inauguracja wydziałowa – 11 października, godz. 10.00, aula w budynku A-3, ul. Podgórna.

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Spotkanie dla studentów I roku, sala 207, bud. A-29, ul. Prof. Z. Szafrana 4a – 3 października 2022 r. (poniedziałek), godz. 9.00

Wydział Mechaniczny

Inauguracja roku akademickiego dla studentów I roku – Aula 044, budynek  A-10, ul. Prof. Z Szafrana 4
1 października 2022 r. (sobota), godz. 8.30 – 11.30 – studia niestacjonarne

4 października 2022 r. (wtorek), godz. 8.30 – 11.30 – studia stacjonarne

Wydział Nauk Biologicznych

Spotkania organizacyjne dla studentów I roku  zaplanowane są w sali 115, budynku A-8 , ul. Prof. Z. Szafrana 1

4 października 2022 r. (wtorek):
godz. 8.30 – 9.30 – studenci kierunku biologia, budynek A-8, s. 115;
godz. 10.00 – 11.00 – studenci kierunku biotechnologia, budynek A-8, s. 115;
godz. 11.30 -12.30 – studenci kierunku wychowanie fizyczne , budynek A-8, s. 115;
godz.13.00 -14.00 –  studenci kierunku turystyka i rekreacja, budynek A-8, s. 115;
godz. 14.30-15.30 –  studenci kierunku Żywienie człowieka i dietoterapia, budynek A-8, s. 115;

Wydział Nauk Społecznych

Inauguracja wydziałowa  dla  studentów I roku – 5 października  2022 r., godz. 10.30, aula UZ,  ul. Podgórna 50.

Wydział Prawa i Administracji

Spotkania organizacyjne dla studentów  I roku,  sala 104 bud. A-41, pl. Słowiański 9 :

4 października 2022 r. (wtorek):
godz. 11.05-11. 30  – studenci kierunku prawo (stacjonarne).

godz. 11.35-12.30 – studenci kierunku administracja (stacjonarnej I i II stopnia).

8 października 2022 r. (sobota):

godz. 10.00-10.55 – studenci kierunku prawo (niestacjonarne).

godz. 11.00-12.00 – studenci kierunku administracja (niestacjonarne I i II stopnia).