jazz i muzyka estradowa

 

jazz i muzyka estradowa – studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

forma: GRA NA INSTRUMENCIE

Kandydat zobowiązany jest wysłać nagrania video drogą elektroniczną z własnego adresu e-mail podanego w elektronicznym wniosku o przyjęcie na studia na adres e-mail komisji egzaminacyjnej Wydziału Artystycznego: rekrutacjaIMuz@g.elearn.uz.zgora.pl

Nagrania video powinny zawierać:

  • krótką autoprezentację kandydata;
  • zaśpiewany przez kandydata hymn Polski (pierwsza zwrotka i refren) bez towarzyszenia instrumentalnego;
  • wykonanie dwóch standardów jazzowych na instrumencie.

W przypadku dużych plików prosimy przesłać link np. do dysku Google lub WeTransfer).

Wymienione powyżej nagrania video należy wysłać w dniu dokonania rejestracji internetowej,  jednak nie później niż przed upływem terminu rejestracji internetowej kandydatów na studia.

forma: ŚPIEW

Kandydat zobowiązany jest wysłać nagrania video drogą elektroniczną z własnego adresu e-mail podanego w elektronicznym wniosku o przyjęcie na studia na adres e-mail komisji egzaminacyjnej Wydziału Artystycznego: rekrutacjaIMuz@g.elearn.uz.zgora.pl

Nagrania video powinny zawierać:

  • krótką autoprezentację kandydata;
  • zaśpiewany przez kandydata hymn Polski (pierwsza zwrotka i refren) bez towarzyszenia instrumentalnego;
  • wykonanie dwóch utworów wokalnych, w tym przynajmniej jednego standardu jazzowego.

W przypadku dużych plików prosimy przesłać link np. do dysku Google lub WeTransfer).

Wymienione powyżej nagrania video należy wysłać w dniu dokonania rejestracji internetowej,  jednak nie później niż przed upływem terminu rejestracji internetowej kandydatów na studia.

forma: KOMPOZYCJA I ARANŻACJA

Kandydat zobowiązany jest wysłać drogą elektroniczną z własnego adresu e-mail podanego w elektronicznym wniosku o przyjęcie na studia na adres e-mail komisji egzaminacyjnej Wydziału Artystycznego: rekrutacjaIMuz@g.elearn.uz.zgora.pl

1.nagrania video zawierające:

  • krótką autoprezentację kandydata;
  • zaśpiewany przez kandydata hymn Polski (pierwsza zwrotka i refren) bez towarzyszenia instrumentalnego;

2. pliki PDF zawierające:

  • dwie prace kompozytorskie lub aranżacyjne.

W przypadku dużych plików prosimy przesłać link np. do dysku Google lub WeTransfer).

Wymienione powyżej pliki należy wysłać w dniu dokonania rejestracji internetowej,  jednak nie później niż przed upływem terminu rejestracji internetowej kandydatów na studia.