stacjonarne studia jednolite magisterskie na kierunku fizjoterapia

Szczegółowy kalendarz rekrutacji na studia stacjonarne jednolite magisterskie dla kierunku fizjoterapia.

  • rozpoczęcie rejestracji internetowej – 9 września 2022 r.
  • ostatni dzień rejestracji internetowej – 19 września  2022 r. (do godz.: 23:59)
  • ostatni dzień na wnoszenie opłat rekrutacyjnych – 19 września 2022 r.
  • ostatni dzień na wgrywanie do systemu rejestracji internetowej skanów dokumentów niezbędnych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wymaganych od osób, które ukończyły szkołę średnią za granicą oraz od cudzoziemców – 19 września 2022 r. (do godz.: 23:59)
  • rozmowy weryfikujące znajomość języka polskiego dla cudzoziemców, wnioskujących o przystąpienie do przeprowadzenia egzaminu w formie rozmowy ze znajomości języka polskiego – 20 września 2022 r.
  • ogłoszenie listy rankingowej oraz listy rezerwowej – 21 września 2022 r.

nr listy

terminy ogłaszania list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

terminy wgrania do systemu rejestracji internetowej skanów wszystkich wymaganych dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia (do godz.: 23:59)

terminy nadsyłania pocztą tradycyjną na adres: Rekrutacja UZ Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra oryginałów dokumentów wgranych wcześniej do systemu rejestracji internetowej w celu potwierdzenia ich zgodności ze skanami (liczy się data stempla pocztowego)

lista nr 1

21 września 2022 r.

21 – 22 września 2022 r.

21 – 28 września 2022 r.

lista nr 2

26 września 2022 r.

26 – 27  września 2022 r.

26 – 30 września 2022 r.

  • ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów, w tym wpisanych warunkowo i nieprzyjętych na studia do 29  września 2022 r.