HARMONOGRAM REKRUTACJI dla kierunku LEKARSKIEGO

Kalendarz dotyczy harmonogramu rekrutacji na jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne na  kierunku LEKARSKIM
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

zakwalifikowani do przyjęcia

termin ogłoszenia listy

przyjmowanie dokumentów

XIV tura – z listy rezerwowej 2. 10. 2018 3. 10. 2018
XV tura – z listy rezerwowej 4. 10. 2018 5. 10. 2018
XVI tura – z listy rezerwowej 8. 10. 2018 9. 10. 2018
XVII tura – z listy rezerwowej 10. 10. 2018 11. 10. 2018
XVIII tura -z listy rezerwowej 12. 10. 2018 15. 10. 2018
XIX tura – z listy rezerwowej 16. 10. 2018 17. 10. 2018
XX tura – z listy rezerwowej 18. 10. 2018 19. 10. 2018
XXI tura – z listy rezerwowej 22. 10. 2018 23. 10. 2018

 

  • ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia do 25 października 2018

 

REKRUTACJA
  • rejestracja elektroniczna: od 1 czerwca do 5 lipca 2018
  • ostateczny termin księgowania opłat rekrutacyjnych i zakwalifikowanie do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym: 8 lipca 2018
  • ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 11 lipca 2018
  • ogłoszenie list rezerwowych: 11 lipca 2018

 

zakwalifikowani do przyjęcia

termin ogłoszenia listy

przyjmowanie dokumentów

z listy rankingowej 11. 07. 2018 12 – 14.07. 2018
I tura – z listy rezerwowej 17. 07. 2018 18. 07. 2018
II tura – z listy rezerwowej 20. 07. 2018 23. 07. 2018
III tura – z listy rezerwowej 25. 07. 2018 26. 07. 2018
IV tura – z listy rezerwowej 30. 07. 2018 31. 07. 2018
V tura – z listy rezerwowej 2. 08. 2018 3. 08. 2018
VI tura – z listy rezerwowej 31. 08. 2018 3. 09. 2018
VII tura – z listy rezerwowej 5. 09. 2018 6. 09. 2018
VIII tura – z listy rezerwowej 8. 09. 2018 10. 09. 2018
IX tura – z listy rezerwowej 12. 09. 2018 13. 09. 2018
X tura – z listy rezerwowej 15. 09. 2018 17. 09. 2018
XI tura – z listy rezerwowej 19. 09. 2018 20. 09. 2018
XII tura – z listy rezerwowej 22. 09. 2018 24. 09. 2018
XIII tura – z listy rezerwowej 26. 09. 2018 27. 09. 2018

 

  • ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia do 28 września 2018