Kalendarz rekrutacji 2018/2019

HARMONOGRAM REKRUTACJI na studia:

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA dla  kierunku LEKARSKIEGO – studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne:

zakwalifikowani do przyjęcia

termin ogłoszenia listy

przyjmowanie dokumentów

I tura – z listy rezerwowej 2. 10. 2018 3. 10. 2018
II tura – z listy rezerwowej 4. 10. 2018 5. 10. 2018
III tura – z listy rezerwowej 8. 10. 2018 9. 10. 2018
IV tura – z listy rezerwowej 10. 10. 2018 11. 10. 2018
V tura -z listy rezerwowej 12. 10. 2018 15. 10. 2018
VI tura – z listy rezerwowej 16. 10. 2018 17. 10. 2018
VII tura – z listy rezerwowej 18. 10. 2018 19. 10. 2018
VIII tura – z listy rezerwowej 22. 10. 2018 23. 10. 2018
IX tura – z listy rezerwowej 24. 10. 2018 25. 10. 2018
X tura – z listy rezerwowej 26. 10. 2018 29. 10. 2018
XI tura – z listy rezerwowej 30. 10. 2018 31. 10. 2018

 

REKRUTACJA WEDŁUG KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ – na studia NIESTACJONARNE pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie:
  • rejestracja elektroniczna:
    • od 4 października 2018 roku
    • do wyczerpania limitu miejsc, jednak nie dłużej niż do 31 października 2018 roku
  • przyjmowanie dokumentów na bieżąco, jednak nie później niż do 31 października 2018 roku
  • ogłoszenie list osób przyjętych na studia 31 października 2018 roku