Szczegółowy kalendarz rekrutacji

studia stacjonarne
 • rejestracja elektroniczna – 22.01 – 20.02.2018
 • ostateczny termin księgowania opłat rekrutacyjnych – 21.02.2018
 • przegląd prac własnych wraz z rozmową kwalifikacyjną na kierunek Architektura – 22.02.2018 w sali 124 bud. A-8 przy ul.Szafrana 1 od godz.10:30 (Portfolio kandydaci przynoszą na rozmowę kwalifikacyjną).
 • ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia  – 23.02.2018
 • przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia – 23-24 i 26-27.02.2018
 • ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia – 01.03.2018

 

 

studia niestacjonarne
 • rejestracja elektroniczna – 22.01 – 20.02.2018
 • ostateczny termin księgowania opłat rekrutacyjnych – 21.02.2018
 • ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia  – 23.02.2018
 • przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia – 23-24 i 26-27.02.2018
 • ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia – 01.03.2018