kierunek lekarski – rekrutacja uzupełniająca

Opublikowano

Informujemy iż, zgodnie z  § 3 ust. 3 uchwały nr 310 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2019 /2020 z późń. zm. ogłoszone zostało uzupełniające postępowanie rekrutacyjne na stacjonarne i niestacjonarne jednolite studia magisterskie na kierunku lekarskim rozpoczynające się w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020.

Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest wyłącznie spośród osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w przeprowadzonym  postępowaniu rekrutacyjnym na ww. studia i znajdujących się na liście rezerwowej.

W ramach uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego obowiązuje poniższy kalendarz rekrutacji:

 • ogłoszenie listy rankingowej (1 lista rankingowa)) osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 3.10.2019 r.,
  • przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z 1 listy rankingowej – do 4.10.2019 r. do godz. 14:00,
 • ogłoszenie listy rankingowej (2 lista rankingowa)) osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 7.10.2019 r.,
  • przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z 2 listy rankingowej – do 8.10.2019 r. do godz. 14:00,
 • ogłoszenie listy rankingowej (3 lista rankingowa)) osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 10.10.2019 r.,
  • przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z 3 listy rankingowej – do 11.10.2019 r. do godz. 14:00,
 • ogłoszenie listy rankingowej (4 lista rankingowa)) osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 14.10.2019 r.,
  • przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z 4 listy rankingowej – do 15.10.2019 r. do godz. 14:00,
 • ogłoszenie listy rankingowej (5 lista rankingowa)) osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 16.10.2019 r.,
  • przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z 5 listy rankingowej – do 18.10.2019 r. do godz. 14:00,
 • ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów (przyjętych na studia) – 18.10.2019 r.