Kierunek: Ogrodnictwo (w Sulechowie)

Rodzaj studiów

3,5-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Zasady rekrutacji

Przy ustalaniu sumy punktów z trzech przedmiotów zdawanych na maturze brane są do rankingu przedmioty:

  1. język obcy nowożytny
  2. jeden przedmiot wybrany spośród: biologia, chemia
  3. jeden przedmiot wybrany spośród: matematyka, fizyka (fizyka i astronomia)

Limit miejsc

30

Rodzaj studiów

3,5-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Zasady rekrutacji

Przy ustalaniu sumy punktów z trzech przedmiotów zdawanych na maturze brane są do rankingu przedmioty:

  1. język obcy nowożytny
  2. jeden przedmiot wybrany spośród: biologia, chemia
  3. jeden przedmiot wybrany spośród: matematyka, fizyka (fizyka i astronomia)

Opłata za studia

1980 zł - za semestr

Limit miejsc

30

Czego się tu nauczysz?

Absolwent kierunku Ogrodnictwo jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej lub podjęcia pracy najemnej przy produkcji sadowniczej, warzywniczej, przy wytwarzaniu roślin ozdobnych, w zakładach zajmujących się obrotem produktami ogrodniczymi a także w biurach projektowych i na obiektach sportowych trawiastych. Student zdobywa wiedzę technologiczną i techniczną z zakresu produkcji ogrodniczej: warzywnictwa, sadownictwa i roślin ozdobnych. Zapoznany jest również z treściami dotyczącymi metod analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem ogrodniczym oraz zasadami funkcjonowania rynku rolnego. Zdobywa umiejętność przetwarzania danych przy wykorzystaniu techniki komputerowej i poznaje język obcy w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się i korzystanie z literatury z zakresu ogrodnictwa.

Specjalności proponowane na kierunku

  • Greenkeeping
  • Kształtowania Terenów Zieleni
  • Winiarstwo