Kierunek: Turystyka i rekreacja (w Sulechowie)

Rodzaj studiów

3-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Zasady rekrutacji

Przy ustalaniu sumy punktów z trzech przedmiotów zdawanych na maturze brane są do rankingu przedmioty:

  1. język polski
  2. język obcy nowożytny
  3. jeden przedmiot wybrany spośród: geografia, historia

Limit miejsc

30

Rodzaj studiów

3-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Zasady rekrutacji

Przy ustalaniu sumy punktów z trzech przedmiotów zdawanych na maturze brane są do rankingu przedmioty:

  1. język polski
  2. język obcy nowożytny
  3. jeden przedmiot wybrany spośród: geografia, historia

Opłata za studia

1870 zł - za semestr

Limit miejsc

30

Czego się tu nauczysz?

Absolwenci kierunku turystyka i rekreacja uzyskają  dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne do sprawowania różnorodnych funkcji zawodowych i obejmowania różnych stanowisk w sferze turystyki i rekreacji. Mogą uzyskać zatrudnienie w: biurach podróży, punktach informacji turystycznej, przewodnictwach miejskich, ośrodkach kultury, sportu i rekreacji, ośrodkach wypoczynkowych, uzdrowiskach i sanatoriach, działach socjalnych firm i instytucji publicznych, organach administracji rządowej i samorządowej (wydziały promocji i turystyki), stowarzyszeniach, fundacjach, mediach zajmujących się promocją regionów turystycznych, szkołach, hotelach, pensjonatach, motelach, zakładach gastronomicznych, gospodarstwach agroturystycznych. Ponadto absolwenci kierunku turystyka i rekreacja  uzyskają pakiet umiejętności pozwalających na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych.

Specjalności proponowane na kierunku

  • Hotelarstwo
  • Gospodarka turystyczna
  • Organizacja wypoczynku (Turystyka i organizacja wypoczynku)