Kontakt

Biuro Rekrutacji UZ
Al. Wojska Polskiego 69,
pok. 403R
65-762 Zielona Góra
tel. kom.: 789 441 948;   789 441 947;   789 442 110
e-mail.: rekrutacja@uz.zgora.pl

 

Biuro Rekrutacji UZ
Sekcja ds. Cudzoziemców
pok. 404R
65-762 Zielona Góra
tel. 789 441 947;   789 442 110
e-mail.: rekrutacja@uz.zgora.pl

 

W roku akademickim 2022/2023 przyjmowanie dokumentów :
  • odbywa się wyłącznie za pośrednictwem POCZTY TRADYCYJNEJ
  • oryginały wszystkich wgranych wcześniej do systemu skanów, w terminie określonym zgodnie z kalendarzem rekrutacji – należy wysłać pocztą na adres:

Rekrutacja UZ  Al.Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra

Niedostarczenie wymaganych dokumentów (w tym skanów i oryginałów) w terminach zgodnych z kalendarzem rekrutacji na studia  będzie oznaczało rezygnację z podjęcia studiów.

Nadesłane pocztą tradycyjną oryginały dokumentów będzie można odebrać osobiście w Biurze Obsługi Studenta (BOS), w którym prowadzony jest dany kierunek studiów w trakcie roku akademickiego albo zostaną odesłane pocztą tradycyjną wyłącznie na pisemny wniosek kandydata

UWAGA

  • informacja telefoniczna udzielana jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 13:00
  • w szczególnych przypadkach istnieje możliwość konsultacji osobistej po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie