kształcenie doktorantów

 

Dotychczasowe studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) zastąpiono kształceniem doktorantów w szkołach doktorskich. Szkoły są nowymi instytucjami powołanymi do życia w wyniku reformy szkolnictwa wyższego wprowadzanej przepisami nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0.

 

Wszelkie informacje dotyczące kształcenia oraz szczegółowych zasad rekrutacji zamieszczone są na stronie:  SZKOŁY DOKTORSKIE UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

 

Elektroniczna rejestracja do szkół doktorskich prowadzona jest od 1 lipca do 16 sierpnia br., przez System Rekrutacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego:   REJESTRACJA NA STUDIA

 

Szkoły Doktorskie Uniwersytetu Zielonogórskiego prowadzą kształcenie doktorantów w następujących dyscyplinach naukowych:

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych UZ:
 • filozofia
 • historia
 • językoznawstwo
 • literaturoznawstwo
 • nauki o polityce i administracji
 • nauki o zarządzaniu i jakości
 • pedagogika
Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Technicznych UZ:
 • astronomia
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika
 • informatyka techniczna i telekomunikacja
 • inżynieria lądowa i transport
 • inżynieria mechaniczna
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 • matematyka
 • nauki biologiczne
 • nauki fizyczne