malarstwo

malarstwo – studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kandydat zobowiązany jest wysłać drogą elektroniczną z własnego adresu e-mail podanego w elektronicznym wniosku o przyjęcie na studia na adres e-mail komisji egzaminacyjnej Wydziału Artystycznego: rekrutacjaISW@g.elearn.uz.zgora.pl

1.w formie plików PDF :

 • prace własne (technika dowolna) – zdjęcia minimum 10 prac z zakresu malarstwa i rysunku,
 • dodatkowo kandydat może wysłać zdjęcia prac z zakresu projektowania graficznego, grafiki warsztatowej, rzeźby, fotografii, filmu (plik MP4) lub innych działań o charakterze twórczym,
 • dokumentacja każdej pracy musi być umieszczona na osobnej stronie pliku PDF i opisana według wzoru: imię i nazwisko, tytuł pracy, technika, wymiary, ewentualny komentarz,

2. w formie pliku PDF odpowiedzi na trzy poniższe pytania:

 • Jaka wystawa sztuki lub wydarzenie artystyczne oglądane w muzeum, galerii, programie kulturalnym TV lub Internecie zrobiło na Pani/Panu duże wrażenie? Proszę wyjaśnić dlaczego i krótko je scharakteryzować.
 • Twórczość którego artysty szczególnie Pan/Pani ceni i podziwia.Proszę uzasadnić wybór.
 • Co chciałaby/chciałby Pani/Pan opowiedzieć o swoich pracach? Jakie były ich źródła inspiracji?

Każda odpowiedź powinna zawierać nie więcej niż 300 słów

Wymienione powyżej pliki należy wysłać w dniu dokonania rejestracji internetowej, jednak nie później niż przed upływem terminu rejestracji internetowej kandydatów na studia.

 

 

malarstwo – studia stacjonarne drugiego stopnia

Kandydat zobowiązany jest wysłać drogą elektroniczną z własnego adresu e-mail podanego w elektronicznym wniosku o przyjęcie na studia na adres e-mail komisji egzaminacyjnej Wydziału Artystycznego: rekrutacjaISW@g.elearn.uz.zgora.pl

 1. w formie plików PDF – prace własne (technika dowolna):
  • zdjęcia prac z zakresu malarstwa i rysunku i/lub,
  • prezentacja dyplomu artystycznego (do wyboru w formach plików JPG, PDF, MP4),
  • dokumentacja własnych prac musi być opisana według wzoru: imię i nazwisko, tytuł pracy, technika, wymiary, ewentualny komentarz. W przypadku, gdy przesyłany plik jest duży i nie można wysłać go e-mailem, należy umieścić plik na dysku Google, lub innym używanym przez kandydata wirtualnym dysku i wysłać link z dostępem do pliku. Link musi być dostępny (nie może być zabezpieczony hasłem).
 2. w formie plików PDF – odpowiedzi na poniższe pytania:
  • Proszę o wypowiedź dotyczącą przedstawionych prac uwzględniającą założenia, idee, źródła inspiracji, opis użytych środków wyrazu.
  • Proszę o wypowiedź uwzględniającą charakterystykę i refleksje dotyczące wybranej wystawy, wydarzenia artystycznego, w której brał/a Pan/i udział jako uczestnik lub obserwator.

Każda odpowiedź powinna zawierać nie więcej niż 500 słów;