Nabór uzupełniający

stan na dzień 18 października 2018 roku

INFORMUJEMY,

iż 4 października wystartowała dodatkowa rekrutacja wyłącznie na studia niestacjonarne, na kierunki, na które nie zostały wypełnione limity przyjęć.

Rekrutacja ta odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i prowadzona będzie do wyczerpania limitu miejsc, jednak nie dłużej niż do 31 października 2018 roku.

Wszystkie osoby biorące udział w rekrutacji według kolejności zgłoszeń,  przyjmowane są na studia  na podstawie:

 • rejestracji elektronicznej (opłaconego wniosku na studia)
 • dostarczonego  kompletu wymaganych dokumentów na studia

Rekrutacja uzupełniająca według kolejności zgłoszeń prowadzona jest na kierunki studiów niestacjonarnych:

pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie
 1. administracja
 2. administracja (w Sulechowie)
 3. automatyka i robotyka
 4. bezpieczeństwo i higiena pracy
 5. bezpieczeństwo narodowe
 6. budownictwo
 7. ekonomia
 8. elektrotechnika
 9. filologia: filologia angielska
 10. informatyka
 11. inżynieria środowiska
 12. logistyka
 13. mechanika i budowa maszyn
 14. pedagogika
 15. prawo
 16. psychologia
 17. zarządzanie
 18. zarządzanie i inżynieria produkcji
 19. żywienie człowieka i dietoterapia (w Sulechowie)
drugiego stopnia
 1. administracja
 2. automatyka i robotyka
 3. bezpieczeństwo i higiena pracy
 4. bezpieczeństwo narodowe
 5. ekonomia
 6. elektrotechnika
 7. filologia: filologia angielska
 8. mechanika i budowa maszyn
 9. pedagogika spec. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka
 10. zarządzanie
 11. zarządzanie i inżynieria produkcji

 

Zapraszamy do rejestracji elektronicznej