nauka zdalna / plan zajęć / organizacja roku akademickiego/spotkania organizacyjne

 

KSZTAŁCENIE W TRYBIE ZDALNYM możesz sprawdzić  >>>>> tutaj
ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO możesz sprawdzić  >>>>>  tutaj
PLAN  ZAJĘĆ  możesz sprawdzić  >>>>>  tutaj

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 odbędzie się 01.10.2020 r. o godz. 11:00 w formie transmisji internetowej.

Studenci mają możliwość uczestniczenia w tym wydarzeniu w formie zdalnej poprzez stronę internetową Uniwersytetu Zielonogórskiego https://www.uz.zgora.pl

 • Na stronie Działu Spraw Studenckich http://www.dss.uz.zgora.pl/ znajdują się informacje dotyczące m.in. pomocy materialnej dla studentów, dobrowolnego ubezpieczenia NNW.
 • Każdy student zobowiązany jest posiadać konto założone w systemie StudNet (https://student.uz.zgora.pl/). Instrukcja logowania: https://student.uz.zgora.pl/studnet_instrukcja.pdf.
 • Na potrzeby prowadzenia zdalnych zajęć, zaliczeń przedmiotów oraz innych form pracy Uczelnia udostępnia konto w systemie G-Suit. Każdy student UZ ma założone konto w systemie G-Suite. Identyfikatorem studenta w domenie elearn.uz.zgora.pl jest numer_albumu_studenta@g.elearn.uz.zgora.pl.
 • Wszelkie opłaty należy dokonywać przelewem. Numer konta i kwoty opłat widoczne są na indywidualnym koncie studenta.

 

Wszelkie informacje dotyczące kształcenia zamieszczone są na stronach wydziałowych a terminy spotkań ze studentami pierwszego roku studiów odbędą się jak poniżej:

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY
 • strona internetowa wydziału >>>>> tutaj
 • spotkania informacyjno-adaptacyjne dla studentów I roku studiów I i II stopnia odbędą się w Budynku A-24, w sali nr 105 przy ul. Wiśniowej 10 w następujących terminach:
  • 2 października 2020, rozpoczęcie godz. 10.00 dla studentów kierunków: architektura wnętrz, grafika, malarstwo, sztuki wizualne;
  • 5 października 2020, rozpoczęcie godz. 10.00 dla studentów kierunków: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, jazz i muzyka estradowa.Spotkania poprowadzą Dziekani Wydziału Artystycznego oraz Dyrektorzy Instytutu Sztuk Wizualnych i Instytutu Muzyki, wezmą w nich udział przedstawiciele Uniwersyteckiego Centrum Kształcenia Językowego. Na spotkaniach będą m. in. omawiane: zasady przeprowadzenia testów poziomujących znajomość języka obcego, organizacji szkolenia bhp, organizacja roku akademickiego, wydziałowa strona internetowa, informacja o trybie prowadzenia zajęć w semestrze zimowym, korzystanie z aplikacji GSuite, StudNet i poczty studenckiej.
 • Legitymacje studenckie, zaświadczenia i oryginały dokumentów z rekrutacji będzie można odbierać w Dziekanacie Wydziału Artystycznego (pokój nr 100, ul. Wiśniowa 10) w godzinach 10.00-14.00 od 1 października 2020 roku.
 • Adresy e-mail studentów przechowywane w systemie Dziekanat, które pozyskiwane były w procesie rekrutacji zostaną zamienione na adresy postaci numer_albumu_studenta@stud.uz.zgora.pl. Każdy student posiada taki adres i powinien potrafić z niego skorzystać. Stosowne informacje znajdują się na głównej stronie używanego przez studentów systemu StudNet (https://student.uz.zgora.pl/) pod przyciskiem „Dowiedz się jak korzystać z poczty”. Numer albumu studenci I roku uzyskają w Dziekanacie przy odbiorze legitymacji studenckiej po podpisaniu ślubowania. osoby które już wcześniej studiowały na UZ (zostały skreślone, zrezygnowały) muszą najpierw zdać legitymację na wydziale, na którym studiowały, legitymacja ta zostanie przekazana na nasz wydział i wtedy dopiero będzie można ją odebrać. Osoby, które studiują na UZ posługują się swoją dotychczasową legitymacją, ale muszą zgłosić się do Dziekanatu w związku ze ślubowaniem.
 • Dodatkowo w razie pytań można kontaktować się w tej sprawie z:
  • Instytutem Sztuk Wizualnych 68 328-29-67 (dla kierunków: architektura wnętrz, grafika, malarstwo, sztuki wizualne)
  • Instytutem Muzyki 68 328-78-54 (dla kierunków: jazz i muzyka estradowa, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
 • strona internetowa wydziału >>>>> tutaj
WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA
 • strona internetowa wydziału >>>>> tutaj
WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII
 • strona internetowa wydziału >>>>> tutaj
 • spotkanie organizacyjne odbędzie się 2 października 2020 roku (piątek) o godz. 10:30 w sali 106 przy ul. Prof. Z. Szafrana 4a
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
 • strona internetowa wydziału >>>>> tutaj
WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI
 • strona internetowa wydziału >>>>> tutaj
WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII
 • strona internetowa wydziału >>>>> tutaj
 • spotkanie 1 października 2020 roku (czwartek) o godz. 9:15 w sali 1 budynek: A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana
WYDZIAŁ MECHANICZNY
 • strona internetowa wydziału >>>>> tutaj
 • spotkanie organizacyjne dla studentów przyjętych na studia stacjonarne pierwszego stopnia odbędzie się 1.10.2020 roku. Spotkanie będzie dotyczyło m.in. spraw związanych z nauką zdalną. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i godziny spotkania zostaną przesłane drogą elektryczną. Po spotkaniu organizacyjnym należy zgłosić się do Dziekanatu Wydziału Mechanicznego, pok. 121,122, bud. A-10 w celu podpisania ślubowania, odbioru legitymacji studenckiej, odbioru oryginałów nadesłanych dokumentów oraz okazania dowodu osobistego celem weryfikacji poprawności danych osobowych;
 • proszę pamiętać o dokonaniu opłaty za legitymacje w wysokości 22,00 zł. Dane do przelewu za legitymację studencką można znaleźć na portalu studenta – https://student.uz.zgora.pl/
 • obowiązkowe szkolenie z zakresu BHP odbędzie się w formie zdalnej. O terminie zostaną Państwo powiadomieni;
 • Kontakt z Dziekanatem Wydziału Mechanicznego: wm.uz.zgora.pl/index.php/studia/dziekanat
WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH
 • strona internetowa wydziału >>>>> tutaj
 • spotkania organizacyjne dla studentów przyjętych na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunkach prowadzonych na Wydziale odbędą się 2.10.2020 roku w Budynku A-8 ul. Szafrana 1. Szczegółowe informacje na stronie internetowej Wydziału www.wnb.uz.zgora.pl
WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII
 • strona internetowa wydziału >>>>> tutaj
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
 • strona internetowa wydziału >>>>> tutaj
 • wszelkie informacje dla studentów >>>>> tutaj
COLLEGIUM MEDICUM
 • strona internetowa wydziału >>>>> tutaj
FILIA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO W SULECHOWIE
 • strona internetowa wydziału >>>>> tutaj
 • spotkanie informacyjne dla studentów I roku odbędzie się po zakończeniu rekrutacji – w październiku (termin zostanie podany na stronie internetowej Filii);
 • obowiązkowe szkolenie z zakresu BHP odbędzie się on-line (o terminie zostaną Państwo poinformowani);
 • obsługa studentów odbywa się w Dziekanacie (pokój nr 10) od poniedziałku do piątku w godzinach 10.30-13.30 (dyżury na zjazdach);
 • legitymacje wydawane są w Dziekanacie. Opłata za legitymację wynosi 22 zł. Numer konta znajduje się na indywidualnym koncie studenta. Dowód wpłaty za legitymację należy okazać przy odbiorze legitymacji;
 • od 1 października 2020 roku należy zgłosić się do Dziekanatu z dowodem osobistym celem sprawdzenia poprawności wpisanych do systemu danych oraz podpisania ślubowania i odebrania oryginałów nadesłanych dokumentów.