niestacjonarne studia jednolite magisterskie na kierunku lekarskim

Szczegółowy kalendarz rekrutacji uzupełniającej na studia niestacjonarne jednolite studia magisterskie na kierunku lekarskim.

nr listy

terminy ogłaszania list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

terminy dostarczania dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z listy rankingowej

lista nr 1

5 października 2021 r.

6 października 2021 r.

lista nr 2

7 października 2021 r.

8 października 2021 r.

lista nr 3

11 października 2021 r.

12 października 2021 r.

lista nr 4

13 października 2021 r.

14 października 2021 r.

lista nr 5

15 października 2021 r.

17 października 2021 r.

lista nr 6

18 października 2021 r.

19 października 2021 r.

lista nr 7

20 października 2021 r.

21 października 2021 r.

  • ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów – 22 października 2021 r.

Szczegółowy kalendarz rekrutacji na studia niestacjonarne jednolite studia magisterskie na kierunku lekarskim.

  • rozpoczęcie rejestracji internetowej – 1 czerwca 2021 r.
  • zakończenie rejestracji internetowej i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych – 1 września  2021 r.
  • ogłoszenie list rankingowych oraz list rezerwowych – 3 września 2021 r.

nr listy

terminy ogłaszania list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

terminy dostarczania dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z listy rankingowej

lista nr 1

3 września 2021 r.

3 – 8 września 2021 r.

lista nr 2

10 września 2021 r.

10 – 12 września 2021 r.

lista nr 3

14 września 2021 r.

14 – 15 września 2021 r.

lista nr 4

17 września 2021 r.

17 – 19 września 2021 r.

lista nr 5

21 września 2021 r.

21 – 22 września 2021 r.

lista nr 6

24 września 2021 r.

24 – 26 września 2021 r.

lista nr 7

28 września 2021 r.

28 – 29 września 2021 r.

  • ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów  i nieprzyjętych na studia – do 30  września 2021 r.