Opłaty

Wszystkie osoby przyjęte na pierwszy rok studiów niestacjonarnych wnoszą opłaty za studia dopiero po uzyskaniu wpisu na listę studentów.

Dla tych osób, data wpłaty za pierwszy semestr studiów określona jest indywidualnie.

 

Wysokość opłat za studia niestacjonarne i terminy ich wnoszenia w roku akademickim 2018/2019:

 

Wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia wyższe:

  • 150 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów, na które postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdziany uzdolnień artystycznych oraz sprawdziany predyspozycji architektonicznych,
  • 85 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów
  • kandydaci na studia drugiego stopnia, legitymujący się dyplomami ukończenia studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim, wnoszą opłaty o 30 złotych niższe od wskazanych powyżej.