Opłaty

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia wyższe (za jeden wniosek o przyjęcie na studia) w roku akademickim 2021/2022 wynosi:

 

 • 150 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów, na które postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdziany uzdolnień artystycznych oraz sprawdziany predyspozycji architektonicznych:
  • na studia pierwszego stopnia:
   • architektura wnętrz –
   • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
   • grafika
   • jazz i muzyka estradowa
   • malarstwo
   • sztuki wizualne
  • na studia drugiego stopnia:
   • architektura
   • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
   • malarstwo
   • sztuki wizualne
 • 85 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki i formy studiów
Wszystkie osoby przyjęte na pierwszy rok studiów niestacjonarnych wnoszą opłaty za studia dopiero po uzyskaniu wpisu na listę studentów. Dla tych osób, data wpłaty za pierwszy semestr studiów określona jest indywidualnie i określona na indywidualnym  koncie studenta w portalu  StudNet .

 

Wysokość, systemy i terminy wnoszenia opłat za studia w roku akademickim 2021/2022 za:

KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH
KSZTAŁCENIE NA STUDIACH PROWADZONYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM
KSZTAŁCENIE CUDZOZIEMCÓW NA STUDIACH STACJONARNYCH PROWADZONYCH W JĘZYKU POLSKIM
KSZTAŁCENIE CUDZOZIEMCÓW NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH PROWADZONYCH W JĘZYKU POLSKIM

 

Podstaw prawna: