Opłaty

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia wyższe, wynosi:

 • 150 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów, na które postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdziany uzdolnień artystycznych oraz sprawdziany predyspozycji architektonicznych:
  • architektura
  • architektura wnętrz
  • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  • grafika jazz i muzyka estradowa
  • malarstwo
  • sztuki wizualne
 • 85 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów.

 

Wszystkie osoby przyjęte na pierwszy rok studiów niestacjonarnych wnoszą opłaty za studia dopiero po uzyskaniu wpisu na listę studentów. 

Dla tych osób, data wpłaty za pierwszy semestr studiów określona jest indywidualnie.

 

Systemy i terminy wnoszenia opłat za studia w roku akademickim 2019/2020 za:

KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

 

KSZTAŁCENIE CUDZOZIEMCÓW NA STUDIACH STACJONARNYCH W JĘZYKU POLSKIM

 

KSZTAŁCENIE NA STUDIACH W JĘZYKU ANGIELSKIM