Opłaty

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia wyższe (wysokość opłaty za jeden wniosek o przyjęcie na studia) w roku akademickim 2022/2023 wynosi:
 • 150 zł  – dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów, na które postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdziany uzdolnień artystycznych oraz sprawdziany predyspozycji architektonicznych:
  • na studia pierwszego stopnia:
   • architektura wnętrz, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, grafika, jazz i muzyka estradowa, malarstwo, sztuki wizualne
  • na studia drugiego stopnia:
   • architektura, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, jazz i muzyka estradowa, malarstwo, sztuki wizualne
 • 85 zł – dla osób ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki i formy studiów.

 

Wszystkie osoby przyjęte na pierwszy rok studiów niestacjonarnych wnoszą opłaty za studia dopiero po uzyskaniu wpisu na listę studentów. Dla tych osób, data wpłaty za pierwszy semestr studiów określona jest indywidualnie i określona na indywidualnym  koncie studenta w portalu  StudNe

KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH – wysokość, systemy i terminy wnoszenia opłat
KSZTAŁCENIE NA STUDIACH PROWADZONYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM – wysokość, systemy i terminy wnoszenia opłat
KSZTAŁCENIE CUDZOZIEMCÓW NA STUDIACH STACJONARNYCH PROWADZONYCH W JĘZYKU POLSKIM – wysokość, systemy i terminy wnoszenia opłat
KSZTAŁCENIE CUDZOZIEMCÓW NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH PROWADZONYCH W JĘZYKU POLSKIM – wysokość, systemy i terminy wnoszenia opłat

Podstaw prawna:

Pełen zakres informacji znajduje się w zakładce: akty prawne