uwaga – osoby wpisane na listę studentów

 1. Wszystkie osoby, które zostały wpisane na listę studentów (przyjęte na studia) maja obowiązek założenia konta studenta w systemie StudNet. Aby założyć konto niezbędne jest posiadanie nr albumu. Nr albumu będzie widoczny na profilu rekrutacyjnym kandydata w zakładce – moje wnioski/status.
 2. Wszelkie opłaty należy dokonywać przelewem, indywidualny numer konta oraz kwoty opłat widoczne będą na indywidualnym koncie studenta (założonym w systemie  StudNet).
 3. ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO jest dostępna  >>>>>  tutaj
 4. PLAN  ZAJĘĆ  będzie dostępny pod koniec września   >>>>>  tutaj
 5. Informacja na temat: stypendiów, pomocy materialnej dla studentów, dobrowolnego ubezpieczenia NNW jest dostępna   >>>>>  tutaj

UWAGA!

Wszelkie informacje student zdobędzie w:

BOS1.jpgBiuro Obsługi Studenta nr 1
        obsługuje studentów Wydziałów:
 •  Humanistycznego
 •  Nauk Społecznych
 •  Prawa i Administracji

Dane adresowe:  budynek A-16 (Kampus B),  al. Wojska Polskiego 69,  65-762 Zielona Góra

 Pracownicy:

 • mgr Ilona Chorążyczewska – kierownik
  tel. 789 442 053, pok. 100
  e-mail: I.Chorazyczewska@adm.uz.zgora.pl
 • Dorota Kubiak
  tel. 789 442 087, pok. 109a
  e-mail: D.Kubiak@adm.uz.zgora.pl
  obsługiwane kierunki: Arteterapia, Pedagogika o specjalnościach:  Logopedia,  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka,  Resocjalizacja;  Socjologia
 • mgr Marta Szokalska
  tel. 789 442 100, pok. 102
  e-mail: M.Szokalska@adm.uz.zgora.pl
  obsługiwane kierunki: Psychologia;  Prawo;  Pedagogika (studia III stopnia);  Socjologia (studia III stopnia)
 • mgr Anna Wojciechowicz
  tel. 789 442 089, pok. 102
  e-mail: A.Wojciechowicz@adm.uz.zgora.pl
  obsługiwane kierunki: Psychologia, Prawo, Pedagogika (studia III stopnia);  Socjologia (studia III stopnia)
 • mgr inż. Monika Białek
  tel. 789 442 134, pok. 104
  e-mail: M.Bialek@adm.uz.zgora.pl
  obsługiwane kierunki:  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; Filologia polska; Historia; Literatura popularna i kreacje światów gier; Filologia angielska; Filologia angielska; Kulturoznawstwo
 • lic. Kamilla Smyrak
  tel. 789 442 106, pok. 103
  e-mail: K.Smyrak@adm.uz.zgora.pl
  obsługiwane kierunki: Coaching i doradztwo filozoficzne, Filologia angielska; Filologia francuska z drugim językiem romańskim; Filologia germańska; Filozofia; Językoznawstwo; Literaturoznawstwo; Historia
 • mgr Urszula Mik
  tel. (68) 352 8308, pok. 108
  e-mail: u.mik@adm.uz.zgora.pl
  obsługiwane  kierunki: Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci; Pedagogika o specjalnościach: Pomoc społeczna i socjoterapia, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Animacja kultury z profilem artystycznym; Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna; Pedagogika specjalna; Praca socjalna
 • mgr Magdalena Markowska
  tel. 789 441 579, pok. 103
  e-mail: M.Markowska@adm.uz.zgora.pl
  obsługiwane  kierunki: Administracja; Politologia; Filologia rosyjska
BOS2.jpgBiuro Obsługi Studenta nr 2
       obsługuje studentów Wydziałów:
 • Artystycznego,
 • Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska,
 • Fizyki i Astronomii,
 • Matematyki, Informatyki i Ekonometrii,
 • Mechanicznego,
 • Nauk Biologicznych

         Dane adresowe:  budynek A-8 (Kampus A);  ul. prof. Z. Szafrana 1,  65-516 Zielona Góra

Pracownicy:

 • mgr Aleksandra Dębowska – kierownik
  tel. (68) 328 2655, 789 441 774, pok. 102
  e-mail: A.Debowska@adm.uz.zgora.pl
 • mgr Paulina Kochaniak – Kurzawa
  tel. (68) 328 2362, 789 441 535, pok. 101
  e-mail: P.Kochaniak-Kurzawa@adm.uz.zgora.pl
  obsługiwane kierunki:  Architektura; Mechanika i Budowa Maszyn; Energetyka
 • mgr Joanna Kwintkiewicz
  tel. (68) 328 2497, 789 441 648, pok. 101
  e-mail: J.Kwintkiewicz@adm.uz.zgora.pl
  obsługiwane kierunki:  Bezpieczeństwo i Higiena Pracy; Inżynieria Biomedyczna; Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • mgr inż. Joanna Woś
  tel. (68) 328 2334, 789 441 512, pok. 102
  e-mail: J.Wos@adm.uz.zgora.pl
  obsługiwane kierunki:  Budownictwo; Inżynieria Środowiska; Geoinformatyka i techniki satelitarne
 • mgr Aneta Winnicka
  tel. (68) 328 7323, 789 442 206; pok. 119
  e-mail: A.Winnicka@adm.uz.zgora.pl
  obsługiwane kierunki:  Biologia; Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem; Biotechnologia; Turystyka i rekreacja; Wychowanie fizyczne; Żywienie człowieka i dietoterapia; Ochrona Środowiska
 • mgr Dobrosława Józefowicz
  tel. (68) 328 2809, 789 441 846, pok. 120
  e-mail: D.Jozefowicz@adm.uz.zgora.pl
  obsługiwane kierunki:  Informatyka i ekonometria; Inżynieria danych; Matematyka; Astronomia; Fizyka; Fizyka medyczna; Architektura wnętrz, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej; Grafika; Jazz i muzyka, estradowa; Malarstwo; Sztuki wizualne
BOS3.jpgBiuro Obsługi Studenta nr 3
        obsługuje studentów Wydziałów:
 • Ekonomii i Zarządzania,
 • Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Dane adresowe: budynek A-2 (Kampus A), ul. prof. Z. Szafrana 2,  65-516 Zielona Góra

Pracownicy:

 • lic. Dorota Jarmużek
  tel. (68) 328 7351, pok. 16
  e-mail: do.jarmuzek@adm.uz.zgora.pl
  obsługiwane kierunki: Elektrotechnika studia niestacjonarne I stopnia; Informatyka studia stacjonarne I stopnia; Informatyka studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
 • mgr Martyna Adamczyk
  tel. (68) 328 2218; 789 441 414, pok. 15
  e-mail: M.Adamczyk@adm.uz.zgora.pl
  obsługiwane kierunki: Logistyka studia niestacjonarne I i II stopnia; Zarządzanie studia stacjonarne I stopnia (1 i 3 rok)
 • mgr Katarzyna Krawczyk
  tel. (68) 328 2446, 789 441 605, pok. 17
  e-mail: Ka.Krawczyk@adm.uz.zgora.pl
  obsługiwane kierunki: Bezpieczeństwo narodowe studia stacjonarne I i II stopnia; Ekonomia studia stacjonarne I i II stopnia; Zarządzanie studia stacjonarne I stopnia (2 rok)
 • mgr Marta Szańczuk
  tel. (68) 328 7354, pok. 16
  e-mail: M.Szanczuk@adm.uz.zgora.pl
 • mgr Ewa Kilian
  tel. (68) 328 2451; 789 441 609, pok. 17
  e-mail: e.kilian@adm.uz.zgora.pl
  obsługiwane kierunki: Logistyka studia stacjonarne I i II stopnia; Zarządzanie studia stacjonarne II stopnia
 • mgr Katarzyna Grodzka
  tel. (68) 328 7353, 789 441 664, pok. 16
  e-mail: K.Grodzka@adm.uz.zgora.pl
  obsługiwane kierunki: Automatyka i robotyka studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia; Automatyka i robotyka studia stacjonarne II stopnia; Biznes elektroniczny studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia; Elektrotechnika studia stacjonarne I stopnia; Elektrotechnika studia niestacjonarne II stopnia; Informatyka studia niestacjonarne I stopnia
 • mgr inż. Joanna Michalak
  tel. (68) 328 2262, 789 441 450, pok. 15
  e-mail: J.Michalak@adm.uz.zgora.pl
  obsługiwane kierunki: Bezpieczeństwo narodowe studia niestacjonarne; Ekonomia studia niestacjonarne; Zarządzanie studia niestacjonarne I i II stopnia

 

BOS4.jpgBiuro Obsługi Studenta nr 4
        obsługuje studentów Wydziału
 • Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

Dane adresowe: budynek F (teren szpitala akademickiego);  ul. Zyty 28,  65-046 Zielona Góra

Pracownicy:

 • mgr Joanna Szymańska – kierownik
  tel. (68) 328 3174; 789 442 051, pok. 3
  e-mail: j.szymanska@adm.uz.zgora.pl
 • lic. Edyta Szykowna
  tel. (68) 328 3144; 789 442 033, pok. 2
  e-mail: E.Szykowna@adm.uz.zgora.pl
  obsługiwane kierunki: Lekarski, studia niestacjonarne; Pielęgniarstwo, I stopnia; Ratownictwo medyczne
 • mgr Arleta Zaleska
  tel. (68) 328 3143; 789 442 032, pok. 1
  e-mail: a.zaleska@adm.uz.zgora.pl
  obsługiwane kierunki: Lekarski, studia stacjonarne; Pielęgniarstwo, studia II stopnia