Przyjmowanie dokumentów

Biuro Rekrutacji UZ

Al. Wojska Polskiego 69, pokój 101 R, I piętro
65-762 Zielona Góra

  • przyjmowanie dokumentów  w godzinach: poniedziałek – piątek: 8:00 – 14:00,  sobota 14 lipca 2018: 9:00-13:00

Sulechów  – wyłącznie dla kandydatów podejmujących kształcenie na Wydziale Zamiejscowym w Sulechowie

DZIEKANAT WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO

Ul. Armii Krajowej 51, pokój 10 A
66-100 Sulechów

  • przyjmowanie dokumentów w godzinach: poniedziałek – piątek: 7:00 – 14:00,  sobota: nieczynne