Rekrutacja 2019/2020

Ogólne warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2019/2020 

Szczegółowe zasady przeprowadzenia egzaminów wstępnych w ramach postępowania kwalifikacyjnego oraz rekrutacji na kierunki studiów prowadzone na poszczególnych wydziałach określają poniższe załączniki:

 

źródło: 

Uchwała nr 260 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego  z dnia 30 maja 2018 w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2019/2020 wraz z późn. zm.