Rekrutacja 2018/2019

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA WYŻSZE NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 ZOSTANĄ UCHWALONE PRZEZ SENAT UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO I PODANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ DO KOŃCA MAJA 2017 R.