Rekrutacja 2017/2018

Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 określa:

Uchwała nr 574  Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2017 /2018

 

Zasady i trybu rekrutacji na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2017/2018 – 2019/2020 określa: