LEGIA AKADEMICKA 2020/2021 – szkolenie wojskowe dla studentów

Szanowni Kandydaci,

w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi IV edycji programu Legia Akademicka informujemy, że Uniwersytet Zielonogórski już po raz kolejny będzie uczestniczył w programie.

Uprzejmie prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość i śledzenie strony.

Po otrzymaniu oficjalnych informacji od razu zamieścimy wszelkie wiadomości dotyczące naboru, kalendarza i przebiegu szkolenia!

 

WNIOSEK OCHOTNIKA  w sprawie przyjęcia na zajęcia w części teoretycznej programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka” wraz z oświadczeniem  RODO – możesz pobrać  >>>>>>> tutaj lub z zakładki  >>>>>>> FORMULARZE DO POBRANIA.  Skan podpisanych dokumentów należy wysłać na adres: rekrutacja@uz.zgora.pl

Na podstawie zawartego w dniu 22 stycznia 2021 r. porozumienia Ministra Edukacji i Nauki z Ministrem Obrony Narodowej w sprawie realizacji programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w ramach Legii Akademickiej w roku akademickim 2020/2021 odbędzie się nabór do IV edycji Legii Akademickiej.

Legia Akademicka to program skierowany do studentów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy, myślą o wstąpieniu do wojska i służbie czynnej. To szansa na zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

Ministerstwo Obrony Narodowej przywraca ideę ochotniczego szkolenia studentów. „Legia Akademicka” to uruchomiony w 2017 roku przez MON pilotażowy program skierowany do studentów. Uniwersytet Zielonogórski do programu przystąpił w roku akademickim 2018/2019. Szkolenie dzieliło się na część teoretyczną – realizowaną w uczelni w trakcie roku akademickiego oraz na część praktyczną realizowaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych w czasie wakacji.

Uprzejmie przypominamy, że do programu Legia Akademicka może przystąpić student (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie. Nie może być to: doktorant, student studiujący poza granicami kraju, student (nieposiadający obywatelstwa polskiego) przebywający na terenie Polski na podstawie zezwolenia na pobyt stały.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach - IV edycja programu „Legia Akademicka”