LEGIA AKADEMICKA 2019/2020

UWAGA

uprzejmie informuję, że z uwagi na przedłużenie zawieszenia funkcjonowania uczelni, zajęcia z programu „Legia Akademicka” na Uniwersytecie Zielonogórskim zostaną przeprowadzone zdalnie.

Szkolenie rozpocznie się 18 kwietnia br. a zakończy 16 maja br.

Wszyscy kandydaci dokładny plan spotkań i zajęć otrzymają drogą maliową na podane w rekrutacji adresy e-mail.  Zajęcia będą odbywały się w dwóch grupach.

W czasie godzin przeznaczonych na spotkanie organizacyjne do Państwa dyspozycji będzie trwał dyżur pod adresem e-mail: : a.greinert@wez.uz.zgora.pl bądź nr telefonu: 789441727.

Osoby, które po skończeniu części teoretycznej będą zainteresowane odbyciem ćwiczeń wojskowych, proszę o wcześniejsze przekazanie informacji na adres e-mailowy Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze (wszwzgora.rekrutacja@ron.mil.pl).

50069620_2259000261047108_8756238714998358016_o

 

„Legia Akademicka” – szkolenie wojskowe dla studentów

Legia Akademicka to program skierowany do studentów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy, myślą o wstąpieniu do wojska i służbie czynnej. To szansa na zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

Ministerstwo Obrony Narodowej przywraca ideę ochotniczego szkolenia studentów. „Legia Akademicka” to uruchomiony w 2017 roku przez MON pilotażowy program skierowany do studentów. Uniwersytet Zielonogórski do programu przystąpił w roku akademickim 2018/2019. Szkolenie dzieliło się na część teoretyczną – realizowaną w uczelni w trakcie roku akademickiego oraz na część praktyczną realizowaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych w czasie wakacji.

Program obejmował 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywały się w formie wykładów. Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik po złożeniu wniosku do organów wojskowych otrzymywał kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, która była realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP w okresie przerwy wakacyjnej, w dwóch turach po 6 tygodni każda. Każda tura z kolei składała się z dwóch modułów:

  • moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi,
  • moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień.

Za dzień szkolenia poligonowego student-ochotnik, jak każdy szeregowy, będzie otrzymywał 104,03 zł.

Uniwersytet Zielonogórski zgłosił chęć uczestnictwa w III edycji programu szkolenia studentów w ramach „Legia Akademicka”.

W związku z tym – wnioski w sprawie przystąpienia do programu studenci mogą już składać w Biurze Rekrutacji Uniwersytetu Zielonogórskiego  przy Al. Wojska Polskiego 69 – pokój nr 403 i 404 (IV piętro) w godzinach 8.00-14.00 w dni robocze.

Jednocześnie informuję, że  zajęcia teoretyczne będą odbywać się w Zielonej Górze na terenie Kampusu A. Szczegółowe informacje dotyczące samego szkolenia oraz terminów  spotkań, zostaną ogłoszone w terminie późniejszym.

Pobierz >>>>>:  Wniosek o przystąpienie do programu LEGIA AKADEMICKA

 

Uprzejmie przypominamy, że do programu Legia Akademicka może przystąpić student (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie.

Nie może być to: doktorant, student studiujący poza granicami kraju, student (nieposiadający obywatelstwa polskiego) przebywający na terenie Polski na podstawie zezwolenia na pobyt stały.

Program pilotażu przewiduje także docelowo uruchomienie modułu oficerskiego oraz ujęcie tych absolwentów szkół średnich, którzy w ramach pilotażowego programu klas wojskowych ukończą  szkolenie podstawowe – w takim wypadku tacy absolwenci będą mogli rozpocząć szkolenie wojskowe na studiach od razu od modułu podoficerskiego.

Szkolenie w ramach modułu oficerskiego będzie realizowane w formie kursu przygotowującego do egzaminu na oficera. Struktura szkolenia obejmuje postępowanie kwalifikacyjne oraz szkolenie teoretyczne, realizowane w uczelniach, w  tym wojskowych oraz szkolenie praktyczne realizowane w jednostkach szkolnictwa wojskowego lub jednostkach wojskowych. Zakłada się, iż studenci którzy ukończą kurs przygotowujący do egzaminu na oficera z wynikiem pozytywnym, po uzyskaniu wykształcenia wyższego, zostaną skierowani do wyższej uczelni wojskowej na egzamin oficerski.

 

więcej informacji: 

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze >>>>>

ulotka informacyjna >>>> 

ulotka informacyjna >>>>>