LEGIA AKADEMICKA 2020/2021 – szkolenie wojskowe dla studentów

Szanowni Kandydaci Legii Akademickiej

W sprawie szczegółowych informacji dotyczących przebiegu szkolenia, rejestracji do platformy szkoleniowej, będziecie Państwo informowani na zadeklarowany we wniosku o przyjęcie do LA – adres mail.

Linki oraz pierwsze hasło do zalogowania do Platformy e-Learning Legii Akademickiej został przesłany na adres  e-mail podany we wniosku każdego uczestnika szkolenia. Proszę o zalogowanie się na poniższej stronie:

https://la.elearning.wp.mil.pl/login/index.php

Przydział do grup (grupa 1, grupa 2) odbędzie się 22 kwietnia br.

W sprawie dodatkowych informacji proszę  kontaktować się na mail: j.merda-lupa@wzs.uz.zgora.pl
Poniżej zamieszczony został plan spotkań i zajęć:

Legia Akademicka to program skierowany do studentów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy, myślą o wstąpieniu do wojska i służbie czynnej. To szansa na zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

Ministerstwo Obrony Narodowej przywraca ideę ochotniczego szkolenia studentów. „Legia Akademicka” to uruchomiony w 2017 roku przez MON pilotażowy program skierowany do studentów. Uniwersytet Zielonogórski do programu przystąpił w roku akademickim 2018/2019. Szkolenie dzieliło się na część teoretyczną – realizowaną w uczelni w trakcie roku akademickiego oraz na część praktyczną realizowaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych w czasie wakacji.

Uprzejmie przypominamy, że do programu Legia Akademicka może przystąpić student (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie. Nie może być to: doktorant, student studiujący poza granicami kraju, student (nieposiadający obywatelstwa polskiego) przebywający na terenie Polski na podstawie zezwolenia na pobyt stały.

LEGIA AKADEMICKA  >>>>>  poznaj nas bliżej

 IV edycja programu „Legia Akademicka”