Rekrutacja na semestr letni 2022/2023

 

Rekrutacja na semestr letni 2022/2023 prowadzona jest wyłącznie na studia drugiego stopnia, zgodnie z ogłoszonym kalendarzem rekrutacji na następujące kierunki studiów:

 

studia stacjonarne drugiego stopnia:

 • ARCHITEKTURA
 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA
 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
 • BUDOWNICTWO
 • DATA ENGINEERING (studia prowadzone w języku angielskim)
 • ELEKTROTECHNIKA
 • INFORMATYKA
 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
 • INŻYNIERIA DANYCH
 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 • LOGISTYKA
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 • MANAGEMENT AND PRODUCTION  ENGINEERING (studia prowadzone w języku angielskim)
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

studia niestacjonarne drugiego stopnia:

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA
 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
 • BUDOWNICTWO
 • ELEKTROTECHNIKA
 • INFORMATYKA
 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 • LOGISTYKA
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI