Rekrutacja na studia drugiego stopnia

1 lutego 2021 roku

stratuje rekrutacja na semestr letni w roku akademickim 2020 / 2021.

Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z kalendarzem rekrutacji  wyłącznie na studia drugiego stopnia  stacjonarne i niestacjonarne na kierunki:

studiów stacjonarnych drugiego stopnia
 1. Architektura
 2. Automatyka i robotyka
 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 4. Budownictwo
 5. Elektrotechnika
 6. Informatyka
 7. Inżynieria biomedyczna
 8. Inżynieria danych
 9. Inżynieria danych w języku angielskim
 10. Inżynieria środowiska
 11. Logistyka
 12. Mechanika i budowa maszyn
 13. Socjologia w języku angielskim
 14. Zarządzanie i inżynieria produkcji
 15. Zarządzanie i inżynieria produkcji w języku angielskim
studiów  niestacjonarnych drugiego stopnia
 1. Automatyka i robotyka
 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 3. Budownictwo
 4. Elektrotechnika
 5. Informatyka
 6. Inżynieria biomedyczna
 7. Inżynieria środowiska
 8. Logistyka
 9. Mechanika i budowa maszyn
 10. Zarządzanie i inżynieria produkcji