rozpoczęcie roku akademickiego – plan zajęć

Wydział Artystyczny

 • w dniu 3 października br. (środa), w godz. 8.00-11.00 w auli przy ul. Wiśniowej 10 odbędzie się szkolenie bhp dla studentów I roku studiów I i II stopnia.
 • Inauguracja wydziałowa: 3 października br. (środa), o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie inauguracyjne z Władzami Wydziału, Instytutów i innymi zaproszonymi osobami
 • organizacja roku akademickiego – studia stacjonarne
 • plan zajęć

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Wydział Fizyki i Astronomii

Wydział Humanistyczny

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Wydział Mechaniczny

Wydział Nauk Biologicznych

Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

 • Inauguracja wydziałowa1 października br., (poniedziałek), godz. 11.00, bud. A-16, al. Woj. Polskiego 69, aula C
 • Spotkania organizacyjne dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych  – 1 października br., (bezpośrednio po inauguracji wydziałowej), godz. 12,  aula C, Al.Wojska Polskiego 69
 • Spotkania organizacyjne dla studentów pierwszego roku studiów niestacjonarnych:
  –  I stopnia: 6 października br., w godz.: 9:00 – 10:00, aula B, Al.Wojska Polskiego 69
  –  jednolitych magisterskich – Psychologia: 13 października br., w godz.: 8:00 – 9:00, aula B, Al. Wojska Polskiego 69
  –  II stopnia: 13 października br., w godz.: 9:00 – 10:00, aula B, Al. Wojska Polskiego 69
 • organizacja roku akademickiego – studia stacjonarne
 • organizacja roku akademickiego – studia niestacjonarne
 • plan zajęć

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Zamiejscowy w Sulechowie