stacjonarne studia drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim – semestr zimowy

 

Szczegółowy kalendarz rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim:

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA

 • rozpoczęcie rejestracji internetowej – 1 maja 2022 r.
 • ostatni dzień rejestracji internetowej – 13 września  2022 r. (do godz.: 23:59)
 • ostatni dzień na wnoszenie opłat rekrutacyjnych – 13 września  2022 r.
 • ostatni dzień na wgrywanie do systemu rejestracji internetowej skanów dokumentów niezbędnych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wymaganych od osób, które ukończyły szkołę wyższą za granicą oraz od cudzoziemców – 13 września 2022 r. (do godz.: 23:59)
 • rozmowy weryfikujące znajomość języka angielskiego dla kandydatów wnioskujących o przystąpienie do przeprowadzenia egzaminu w formie rozmowy ze znajomości języka angielskiego – 15 września  2022 r.
 • ogłoszenie list rankingowych – 16 września 2022 r.
 • obowiązek wgrania do systemu rejestracji internetowej skanów wszystkich wymaganych dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia:  16-19 września 2022 r. (do godz.: 23:59)
 • dostarczanie oryginałów dokumentów wgranych do systemu rejestracji internetowej, pocztą tradycyjną na adres: Rekrutacja UZ  Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra w celu potwierdzenia ich zgodności ze skanami:  16-20 września 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego)
 • ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów i nieprzyjętych na studia do 29 września  2022 r.

 WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII

 • rozpoczęcie rejestracji internetowej – 1 maja 2022 r.
 • ostatni dzień rejestracji internetowej – 13 września  2022 r. (do godz.: 23:59)
 • ostatni dzień na wnoszenie opłat rekrutacyjnych – 13 września  2022 r.
 • ostatni dzień na wgrywanie do systemu rejestracji internetowej skanów dokumentów niezbędnych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wymaganych od osób, które ukończyły szkołę wyższą za granicą oraz od cudzoziemców – 13 września 2022 r. (do godz.: 23:59)
 • rozmowy weryfikujące znajomość języka angielskiego dla kandydatów wnioskujących o przystąpienie do przeprowadzenia egzaminu w formie rozmowy ze znajomości języka angielskiego – 15 września  2022 r.
 • ogłoszenie list rankingowych – 16 września 2022 r.
 • obowiązek wgrania do systemu rejestracji internetowej skanów wszystkich wymaganych dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia:  16-19 września 2022 r. (do godz.: 23:59)
 • dostarczanie oryginałów dokumentów wgranych do systemu rejestracji internetowej, pocztą tradycyjną na adres: Rekrutacja UZ  Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra w celu potwierdzenia ich zgodności ze skanami:  16-20 września 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego)
 • ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów i nieprzyjętych na studia do 29 września 2022 r.

 WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII

 • rozpoczęcie rejestracji internetowej – 1 maja 2022 r.
 • ostatni dzień rejestracji internetowej – 11 lipca  2022 r. (do godz.: 23:59)
 • ostatni dzień na wnoszenie opłat rekrutacyjnych – 11 lipca  2022 r.
 • ostatni dzień na wgrywanie do systemu rejestracji internetowej skanów dokumentów niezbędnych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wymaganych od osób, które ukończyły szkołę wyższą za granicą oraz od cudzoziemców – 11 lipca  2022 r. (do godz.: 23:59)
 • rozmowy weryfikujące znajomość języka angielskiego dla kandydatów wnioskujących o przystąpienie do przeprowadzenia egzaminu w formie rozmowy ze znajomości języka angielskiego – 13 lipca  2022 r.
 • ogłoszenie list rankingowych – 14 lipca  2022 r.
 • obowiązek wgrania do systemu rejestracji internetowej skanów wszystkich wymaganych dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia:  14 – 16 lipca  2022 r. (do godz.: 23:59)
 • dostarczanie oryginałów dokumentów wgranych do systemu rejestracji internetowej, pocztą tradycyjną na adres: Rekrutacja UZ  Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra w celu potwierdzenia ich zgodności ze skanami:  14 – 20 lipca 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego)
 • ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów i nieprzyjętych na studia do 22 lipca  2022 r.

W przypadku kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, na które po terminie 22 lipca 2022 r. liczba osób wpisanych na listę studentów będzie mniejsza od liczby zaplanowanego na dany kierunek limitu przyjęć, może być prowadzony – II nabór. Lista kierunków na które prowadzony będzie II nabór, ogłoszona zostanie 1 sierpnia 2022 roku.

 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

 • rozpoczęcie rejestracji internetowej – 1 maja 2022 r.
 • ostatni dzień rejestracji internetowej – 13 września  2022 r.
 • ostatni dzień na wnoszenie opłat rekrutacyjnych – 13 września  2022 r.
 • ostatni dzień na wgrywanie do systemu rejestracji internetowej skanów dokumentów niezbędnych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wymaganych od osób, które ukończyły szkołę wyższą za granicą oraz od cudzoziemców – 13 września 2022 r. (do godz.: 23:59)
 • rozmowy weryfikujące znajomość języka angielskiego dla kandydatów wnioskujących o przystąpienie do przeprowadzenia egzaminu w formie rozmowy ze znajomości języka angielskiego – 15 września  2022 r.
 • ogłoszenie list rankingowych – 16 września 2022 r.
 • obowiązek wgrania do systemu rejestracji internetowej skanów wszystkich wymaganych dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia:  16-19 września 2022 r. (do godz.: 23:59)
 • dostarczanie oryginałów dokumentów wgranych do systemu rejestracji internetowej, pocztą tradycyjną na adres: Rekrutacja UZ  Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra w celu potwierdzenia ich zgodności ze skanami:  16-20 września 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego)
 • ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów i nieprzyjętych na studia do 29 września  2022 r.