stacjonarne studia drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim – semestr letni

DATA ENGINEERING

 • rozpoczęcie rejestracji internetowej:  2 stycznia 2023 roku
 • ostatni dzień rejestracji internetowej – 24 stycznia 2023 roku (do godz.: 23:59)
 • ostatni dzień na wnoszenie opłat rekrutacyjnych – 24 stycznia 2023 roku
 • ostatni dzień na wgrywanie do systemu rejestracji internetowej skanów dokumentów niezbędnych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wymaganych od osób, które ukończyły szkołę średnią za granicą oraz od cudzoziemców – 24 stycznia 2023 roku (do godz.: 23:59)
 • rozmowy weryfikujące znajomość języka angielskiego dla kandydatów, wnioskujących o przystąpienie do przeprowadzenia egzaminu w formie rozmowy ze znajomości języka angielskiego – 26 stycznia 2023 roku (o dokładnej godzinie i miejscu przeprowadzenia rozmowy – kandydat zostanie poinformowany indywidualnie przez podkomisję ds. rekrutacji na wydziale)
 • ogłoszenie list rankingowych: 27 stycznia 2023 roku
 • obowiązek wgrania do systemu rejestracji internetowej skanów wszystkich wymaganych dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia:  27 – 29 stycznia 2023 roku (do godz.: 23:59)
 • obowiązek dostarczenia oryginałów dokumentów wgranych do systemu rejestracji internetowej, pocztą tradycyjną na adres: Rekrutacja UZ  Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra w celu potwierdzenia ich zgodności ze skanami:  27 stycznia – 1 lutego 2023 roku (liczy się data stempla pocztowego)
 • ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów, w tym wpisanych warunkowo i nieprzyjętych na studia do 3 lutego 2023 roku

 

MANAGEMENT AND PRODUCTION  ENGINEERING

 • rozpoczęcie rejestracji internetowej:  2 stycznia 2023 roku
 • ostatni dzień rejestracji internetowej – 24 stycznia 2023 roku (do godz.: 23:59)
 • ostatni dzień na wnoszenie opłat rekrutacyjnych – 24 stycznia 2023 roku
 • ostatni dzień na wgrywanie do systemu rejestracji internetowej skanów dokumentów niezbędnych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wymaganych od osób, które ukończyły szkołę średnią za granicą oraz od cudzoziemców – 24 stycznia 2023 roku (do godz.: 23:59)
 • rozmowy weryfikujące znajomość języka angielskiego dla kandydatów, wnioskujących o przystąpienie do przeprowadzenia egzaminu w formie rozmowy ze znajomości języka angielskiego – 26 stycznia 2023 roku (o dokładnej godzinie i miejscu przeprowadzenia rozmowy – kandydat zostanie poinformowany indywidualnie przez podkomisję ds. rekrutacji na wydziale)
 • ogłoszenie list rankingowych: 27 stycznia 2023 roku
 • obowiązek wgrania do systemu rejestracji internetowej skanów wszystkich wymaganych dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia:  27 – 29 stycznia 2023 roku (do godz.: 23:59)
 • obowiązek dostarczenia oryginałów dokumentów wgranych do systemu rejestracji internetowej, pocztą tradycyjną na adres: Rekrutacja UZ  Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra w celu potwierdzenia ich zgodności ze skanami:  27 stycznia – 1 lutego 2023 roku (liczy się data stempla pocztowego)
 • ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów, w tym wpisanych warunkowo i nieprzyjętych na studia do 3 lutego 2023 roku