stacjonarne studia jednolite magisterskie na kierunku lekarskim

Szczegółowy kalendarz rekrutacji  na studia stacjonarne jednolite magisterskie na kierunku lekarskim.

  • rozpoczęcie rejestracji internetowej – 1 maja 2022 r.
  • ostatni dzień rejestracji internetowej – 12 lipca  2022 r. (do godz.: 23:59)
  • ostatni dzień na wnoszenie opłat rekrutacyjnych – 12 lipca  2022 r.
  • ostatni dzień na wgrywanie do systemu rejestracji internetowej skanów dokumentów niezbędnych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wymaganych od osób, które ukończyły szkołę średnią za granicą – 12 lipca 2022 r. (do godz.: 23:59)
  • ogłoszenie list rankingowych oraz list rezerwowych – 14 lipca 2022 r.

nr listy

terminy ogłaszania list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

terminy wgrania do systemu rejestracji internetowej skanów wszystkich wymaganych dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia (do godz.: 23:59)

terminy nadsyłania pocztą tradycyjną na adres: Rekrutacja UZ Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra oryginałów dokumentów wgranych wcześniej do systemu rejestracji internetowej w celu potwierdzenia ich zgodności ze skanami (liczy się data stempla pocztowego)

lista nr 1 14 lipca 2022 r. 14 – 17 lipca 2022 r. 14 – 18 lipca 2022 r.
lista nr 2 21 lipca 2022 r. 21 – 23 lipca 2022 r. 21 – 25 lipca 2022 r.
lista nr 3 27 lipca 2022 r. 27 – 29 lipca 2022 r. 27 – 31 lipca 2022 r.
przerwa urlopowa
lista nr 4 5 września 2022 r. 5 – 6 września 2022 r. 5 – 10 września 2022 r.
lista nr 5 8 września 2022 r. 8 – 9 września 2022 r. 8 – 12 września 2022 r.
lista nr 6 13 września 2022 r. 13 – 14 września 2022 r. 13 – 17 września 2022 r.
lista nr 7 16 września 2022 r. 16 – 17 września 2022 r. 16 – 23 września 2022 r.
lista nr 8 20 września 2022 r. 20 – 21 września 2022 r. 20 – 24 września 2022 r.
lista nr 9 23 września 2022 r. 23 – 24 września 2022 r. 23 – 30 września 2022 r.
lista nr 10 27 września 2022 r. 27- 28 września 2022 r. 27 – 30 września 2022 r.
  • ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów, w tym wpisanych warunkowo i nieprzyjętych na studia –  30 września 2022 r.

 

W przypadku gdy po terminie 30 września 2022 r. liczba osób wpisanych na listę studentów będzie mniejsza od liczby zaplanowanego na dany kierunek limitu przyjęć, ogłoszona zostanie rekrutacja uzupełniająca. Rekrutacja uzupełniająca ogłoszona zostanie po 3 października 2022 roku i prowadzona będzie wyłącznie dla osób znajdujących się na liście rezerwowej – na podstawie wyników uzyskanych przez te osoby w postępowaniu rekrutacyjnym w lipcu.