stacjonarne studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie – II nabór

Szczegółowy kalendarz rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie dla kierunków studiów ogłoszonych w rekrutacji – II nabór.

 • rozpoczęcie rejestracji internetowej – 1 sierpnia 2022 r.
 • ostatni dzień rejestracji internetowej – 13 września  2022 r. (do godz.: 23:59)
 • ostatni dzień na wnoszenie opłat rekrutacyjnych – 13 września 2022 r.
 • ostatni dzień na wgrywanie do systemu rejestracji internetowej skanów dokumentów niezbędnych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wymaganych od osób, które ukończyły szkołę średnią za granicą oraz od cudzoziemców – 13 września 2022 r. (do godz.: 23:59)
 • ostatni dzień na nadsyłanie plików drogą elektroniczną do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego  – 13 września 2022 r (do godz.: 23:59) na kierunek:
  • Malarstwo – na adres komisji egzaminacyjnej Wydziału Artystycznego:  rekrutacjaISW@g.elearn.uz.zgora.pl
  • Sztuki wizualne – na adres komisji egzaminacyjnej Wydziału Artystycznego:  rekrutacjaISW@g.elearn.uz.zgora.pl
 • rozmowy weryfikujące znajomość języka polskiego dla cudzoziemców, wnioskujących o przystąpienie do przeprowadzenia egzaminu w formie rozmowy ze znajomości języka polskiego – 15 września 2022
 • rozmowy kwalifikacyjne/sprawdziany/egzaminy wstępne odbędą się wyłącznie dla kandydatów ubiegających się o przyjęcia na kierunki studiów:
  • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej: 15 września 2022 r., godz.: 10:00 w Instytucie Muzyki, budynek A15, ul. Szafrana 19, 65-246 Zielona Góra, sala 4 (sprawdź na mapie)
  • jazz i muzyka estradowa: 15 września 2022 r., godz.: 10:00 w Instytucie Muzyki, budynek A15, ul. Szafrana 19, 65-246 Zielona Góra, sala 4 (sprawdź na mapie)
 • ogłoszenie list rankingowych – 16 września 2022 r.
 • obowiązek wgrania do systemu rejestracji internetowej skanów wszystkich wymaganych dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia:  16 – 19 września 2022 r. (do godz.: 23:59)
 • obowiązek dostarczenia oryginałów dokumentów wgranych do systemu rejestracji internetowej, pocztą tradycyjną na adres: Rekrutacja UZ  Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra w celu potwierdzenia ich zgodności ze skanami:  16 – 20 września 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego)
 • ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów, w tym wpisanych warunkowo i nieprzyjętych na studia do 29 września 2022 r.