stacjonarne studia pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim

 

Szczegółowy kalendarz rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim:

 

WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII

 • rozpoczęcie rejestracji internetowej:  1 czerwca 2021 r.
 • zakończenie rejestracji internetowej i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych:  15 września 2021 r.
 • ogłoszenie list rankingowych: 17 września 2021 r.
 • dostarczanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia:  17 – 22 września 2021 r.
 • ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów i nieprzyjętych na studia do 24 września 2021 r.

WYDZIAŁ MATEMATYKI INFORMATYKI I EKONOMETRII

 • rozpoczęcie rejestracji internetowej:  1 czerwca 2021 r.
 • zakończenie rejestracji internetowej i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych:  12 lipca 2021 r.
 • ogłoszenie list rankingowych: 14 lipca 2021 r.
 • dostarczanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia:  14 – 29 lipca 2021 r.
 • ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów i nieprzyjętych na studia do 30 lipca 2021 r..

W przypadku kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Matematyki, Informatyki i ekonometrii, na które po terminie 30 lipca 2021 r. liczba osób wpisanych na listę studentów będzie mniejsza od liczby zaplanowanego na dany kierunek limitu przyjęć, może być prowadzony – II nabór. Lista kierunków na które prowadzony będzie II nabór, ogłoszona zostanie 1 sierpnia 2021 roku.

 

WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH

 • rozpoczęcie rejestracji internetowej:  1 czerwca 2021 r.
 • zakończenie rejestracji internetowej i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych:  15 września 2021 r.
 • ogłoszenie list rankingowych: 17 września 2021 r.
 • dostarczanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia:  17 – 22 września 2021 r.
 • ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów i nieprzyjętych na studia do 24 września 2021 r.