stacjonarne studia pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim – semestr zimowy

 

Szczegółowy kalendarz rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim:

WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII

 • rozpoczęcie rejestracji internetowej – 1 maja 2022 r.
 • ostatni dzień rejestracji internetowej – 13 września  2022 r. (do godz.: 23:59)
 • ostatni dzień na wnoszenie opłat rekrutacyjnych – 13 września  2022 r.
 • ostatni dzień na wgrywanie do systemu rejestracji internetowej skanów dokumentów niezbędnych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wymaganych od osób, które ukończyły szkołę średnią za granicą oraz od cudzoziemców – 13 września 2022 r. (do godz.: 23:59)
 • rozmowy weryfikujące znajomość języka angielskiego dla kandydatów wnioskujących o przystąpienie do przeprowadzenia egzaminu w formie rozmowy ze znajomości języka angielskiego – 15 września  2022 r.
 • ogłoszenie list rankingowych  – 16 września 2022 r.
 • obowiązek wgrania do systemu rejestracji internetowej skanów wszystkich wymaganych dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia:  16-19 września 2022 r. (do godz.: 23:59)
 • dostarczanie oryginałów dokumentów wgranych do systemu rejestracji internetowej, pocztą tradycyjną na adres: Rekrutacja UZ  Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra w celu potwierdzenia ich zgodności ze skanami:  16-20 września 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego)
 • ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów i nieprzyjętych na studia do 29 września  2022 r.

WYDZIAŁ MATEMATYKI INFORMATYKI I EKONOMETRII

 • rozpoczęcie rejestracji internetowej – 1 maja 2022 r.
 • ostatni dzień rejestracji internetowej – 11 lipca  2022 r. (do godz.: 23:59)
 • ostatni dzień na wnoszenie opłat rekrutacyjnych – 11 lipca  2022 r.
 • ostatni dzień na wgrywanie do systemu rejestracji internetowej skanów dokumentów niezbędnych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wymaganych od osób, które ukończyły szkołę średnią za granicą oraz od cudzoziemców – 11 lipca  2022 r. (do godz.: 23:59)
 • rozmowy weryfikujące znajomość języka angielskiego dla kandydatów wnioskujących o przystąpienie do przeprowadzenia egzaminu w formie rozmowy ze znajomości języka angielskiego – 13 lipca  2022 r.
 • ogłoszenie list rankingowych  – 14 lipca  2022 r.
 • obowiązek wgrania do systemu rejestracji internetowej skanów wszystkich wymaganych dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia:  14 – 16 lipca  2022 r. (do godz.: 23:59)
 • dostarczanie oryginałów dokumentów wgranych do systemu rejestracji internetowej, pocztą tradycyjną na adres: Rekrutacja UZ  Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra w celu potwierdzenia ich zgodności ze skanami:  14 – 20 lipca 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego)
 • ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów i nieprzyjętych na studia do 22 lipca  2022 r.

W przypadku kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, na które po terminie 22 lipca 2022 r. liczba osób wpisanych na listę studentów będzie mniejsza od liczby zaplanowanego na dany kierunek limitu przyjęć, może być prowadzony – II nabór. Lista kierunków na które prowadzony będzie II nabór, ogłoszona zostanie 1 sierpnia 2022 roku.

WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH

 • rozpoczęcie rejestracji internetowej – 1 maja 2022 r.
 • ostatni dzień rejestracji internetowej – 11 lipca  2022 r. (do godz.: 23:59)
 • ostatni dzień na wnoszenie opłat rekrutacyjnych – 11 lipca  2022 r.
 • ostatni dzień na wgrywanie do systemu rejestracji internetowej skanów dokumentów niezbędnych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wymaganych od osób, które ukończyły szkołę średnią za granicą oraz od cudzoziemców – 11 lipca  2022 r. (do godz.: 23:59)
 • rozmowy weryfikujące znajomość języka angielskiego dla kandydatów wnioskujących o przystąpienie do przeprowadzenia egzaminu w formie rozmowy ze znajomości języka angielskiego – 13 lipca  2022 r.
 • ogłoszenie list rankingowych  – 14 lipca  2022 r.
 • obowiązek wgrania do systemu rejestracji internetowej skanów wszystkich wymaganych dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia:  14 – 16 lipca  2022 r. (do godz.: 23:59)
 • dostarczanie oryginałów dokumentów wgranych do systemu rejestracji internetowej, pocztą tradycyjną na adres: Rekrutacja UZ  Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra w celu potwierdzenia ich zgodności ze skanami:  14 – 20 lipca 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego)
 • ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów i nieprzyjętych na studia do 22 lipca  2022 r.

W przypadku kierunku studiów prowadzonym na Wydziale Nauk Biologicznych, na który po terminie 22 lipca 2022 r. liczba osób wpisanych na listę studentów będzie mniejsza od liczby zaplanowanego na dany kierunek limitu przyjęć, może być prowadzony – II nabór., wówczas rekrutacja ogłoszona zostanie 1 sierpnia 2022 roku.