Studia niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie – II nabór – semestr zimowy

Szczegółowy kalendarz rekrutacji w II naborze na studia niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie:

  • rozpoczęcie rejestracji internetowej – 23 września 2022 r.
  • ostatni dzień rejestracji internetowej –27 września  2022 r. (do godz.: 23:59)
  • ostatni dzień na wnoszenie opłat rekrutacyjnych – 27 września  2022 r.
  • ostatni dzień na wgrywanie do systemu rejestracji internetowej skanów dokumentów niezbędnych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wymaganych od osób, które ukończyły szkołę wyższą za granicą oraz od cudzoziemców – 27 września 2022 r. (do godz.: 23:59)
  • rozmowy weryfikujące znajomość języka polskiego dla cudzoziemców, wnioskujących o przystąpienie do przeprowadzenia egzaminu w formie rozmowy ze znajomości języka polskiego – 28 września  2022 r.
  • ogłoszenie list rankingowych – 28 września 2022 r.
  • obowiązek wgrania do systemu rejestracji internetowej skanów wszystkich wymaganych dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia:  28 – 29 września 2022 r. (do godz.: 23:59)
  • obowiązek dostarczenia oryginałów dokumentów wgranych do systemu rejestracji internetowej, pocztą tradycyjną na adres: Rekrutacja UZ  Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra w celu potwierdzenia ich zgodności ze skanami:  28 września – 3 października 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego)
  • ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów i nieprzyjętych na studia do 30 września  2022 r.