studia podyplomowe

Wszystkie studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia prowadzone są na wydziałach.

Dokumenty do rekrutacji na studia podyplomowe należy złożyć w dziekanacie wydziału prowadzącego dany kierunek studiów podyplomowych.

Pełna oferta studiów podyplomowych:

STUDIA PODYPLOMOWE I KURSY

Elektroniczna rejestracja na studia podyplomowe prowadzona jest przez System Rekrutacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego:

REJESTRACJA NA STUDIA