Studia stacjonarne drugiego stopnia – II nabór – semestr zimowy

Szczegółowy kalendarz rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia:

 • rozpoczęcie rejestracji internetowej – 23 września 2022 r.
 • ostatni dzień rejestracji internetowej – 27 września  2022 r. (do godz.: 23:59)
 • ostatni dzień na wnoszenie opłat rekrutacyjnych – 27 września  2022 r.
 • ostatni dzień na wgrywanie do systemu rejestracji internetowej skanów dokumentów niezbędnych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wymaganych od osób, które ukończyły szkołę wyższą za granicą oraz od cudzoziemców – 27 września 2022 r. (do godz.: 23:59)
 • rozmowy weryfikujące znajomość języka polskiego dla cudzoziemców, wnioskujących o przystąpienie do przeprowadzenia egzaminu w formie rozmowy ze znajomości języka polskiego – 28 września  2022 r.
 • ostatni dzień na nadsyłanie plików drogą elektroniczną do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego  – 27 września  2022 r. (do godz.: 23:59) na kierunki:
  • Malarstwo – na adres komisji egzaminacyjnej Wydziału Artystycznego:  rekrutacjaISW@g.elearn.uz.zgora.pl
 • rozmowy kwalifikacyjne/sprawdziany/egzaminy wstępne odbędą się wyłącznie dla kandydatów ubiegających się o przyjęcia na kierunki studiów:
  • biotechnologia – rozmowa kwalifikacyjna jest obowiązkowa dla osób, które  ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku innym niż: biologia i biotechnologia: 28.09.2022 r., godz. 10.00, budynek A-8, ul. Szafrana 1, 65-246 Zielona Góra, sali 310a (sprawdź na mapie)
  • jazz i muzyka estradowa: 28.09.2022r., godz.: 10:00 w Instytucie Muzyki, budynek A15, ul. Szafrana 19, 65-246 Zielona Góra, sala 4 (sprawdź na mapie)
 • ogłoszenie list rankingowych – 28 września 2022 r.
 • obowiązek wgrania do systemu rejestracji internetowej skanów wszystkich wymaganych dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia:  28 – 29 września 2022 r. (do godz.: 23:59)
 • obowiązek dostarczenia oryginałów dokumentów wgranych do systemu rejestracji internetowej, pocztą tradycyjną na adres: Rekrutacja UZ  Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra w celu potwierdzenia ich zgodności ze skanami:  28 września – 3 października 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego)
 • ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów i nieprzyjętych na studia do 30 września 2022 r.