studia stacjonarne: pierwszy stopień, kierunek architektura

Szczegółowy kalendarz rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia określony wyłącznie dla kierunku architektura.

I NABÓR
 • rozpoczęcie rejestracji internetowej – 1 czerwiec 2019 r.
 • zakończenie rejestracji internetowej i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych – 16 czerwiec 2019 r.
 • sprawdzian z rysunku – 19 czerwiec 2019 r.  godz.09:00 (każdy z egzaminów trwa 2 godz.) ul. Prof. Z. Szafrana 1, bud. A-8, sale: 105 – 107
 • ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego (sprawdzianu z rysunku) i listy osób zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego – 19 czerwiec 2019 r.
 • ostateczny termin wprowadzania wyników egzaminu maturalnego/dojrzałości – 8 lipiec 2019 r.
 • ogłoszenie listy rankingowej oraz listy rezerwowej – 11 lipiec 2019 r.

nr listy

terminy ogłaszania list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

terminy przyjmowania dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z listy rankingowej

lista nr 1

11  lipiec

12 – 16 lipiec

(z wyłączeniem 14 lipiec)

lista nr 2

19  lipiec

20 – 22 lipiec

(z wyłączeniem 21 lipiec)

lista nr 3

25  lipiec

26 – 27 lipiec

 • ogłoszenie listy osób wpisanych na listę studentów (przyjętych na studia) i nieprzyjętych na studia – do 30 lipiec 2019 r.

 

 

W przypadku gdy po terminie 27 lipca br. liczba osób wpisanych na listę studentów (przyjętych na studia) będzie mniejsza od liczby zaplanowanego na kierunek architektura limitu przyjęć, może być prowadzony – II nabór.

II NABÓR
 • rozpoczęcie rejestracji internetowej – 1 sierpień 2019 r.
 • zakończenie rejestracji internetowej i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych – 15 wrzesień 2019 r.
 • sprawdzian z rysunku – 17 wrzesień 2019 r.  godz.09:00 (każdy z egzaminów trwa 2 godz.) ul. Prof. Z. Szafrana 1, bud. A-8, sale: 105 – 107
 • ogłoszenie listy rankingowej osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 18 wrzesień 2019 r.
 • przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 19 – 21 wrzesień 2019 r.
 • ogłoszenie listy osób wpisanych na listę studentów (przyjętych na studia) i nieprzyjętych na studia – do 25 wrzesień 2019 r.